Trener

Opiekun szkolenia

Agnieszka Spychała

telefon: 22 205 89 02
tel. kom.: 604 990 845
agnieszka.spychala@apexnet.pl

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Czy wiesz, że...
... udzielając zamówień publicznych do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Na szkoleniu zostanie dokładnie omówiony sposób przygotowania regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro.


Odbiorcy szkolenia
Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.


Po szkoleniu...
Aktywne uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na uzyskanie umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.

 

Harmonogram
09:30
15:30

 

Program
 1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 000 euro?
 • Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
 • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 • Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
 1. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
 • Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
 • Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
 • Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Przetargi wg Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
 • Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 1. Jak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?
 • Rejestrowanie umów pisemnych
 • Rejestrowanie faktur i rachunków
 • Zamówienia nieplanowane
 1. Kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
 • Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 • Zarzut dopuszczenia do przedawnienia należności wykonawcy
 • Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
 • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki
 1. Zamówienia do 30 tys. euro a zamówienia dodatkowe i uzupełniające

UCZESTNICY W ANKIETACH


Referencje Klientów

Szkolenie bardzo interesujące, dużo materiału. Kompetencje eksperta bardzo dobre, można pozyskać przydatną wiedzę. Komunikacja między trenerem a nami świetna.
Paulina Pejamowska
Związek Gmin Regionu Płockiego


Oceniam szkolenie bardzo pozytywnie. Szczególnie podkreślam olbrzymią wiedzę i zdolność jej przekazania przez prowadzącego. Z pewnością skorzystam w przyszłości z Państwa oferty szkoleń.

Kinga Szumiela
Baxter Polska Sp. z o.o.


 

Cena zawiera


Materiały szkoleniowe

Lunch i poczęstunki w przerwach

Dostęp do EduStrefy

Certyfikat z hologramem

Punkty w Programie Premiowym ApexNet

 

 

termin:30 września 2013
godz.:09:30 - 15:30
trener:Ewaryst Kowalczyk
miasto:Warszawa
miejsce:Centrum Szkoleń APEXnet w Warszawie
cena:495 zł netto + 23% VAT