Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

APEXnet patronuje: CZARNA LISTA BARIER Zamawiających

Słyszeliście o akcji dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” CZARNA LISTA BARIER dla Zamawiających? Celem akcji było zebranie barier, które działają na niekorzyść Zamawiających przy stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zaproponowanie odpowiednich rozwiązań dla tych problematycznych obszarów.

Patronem akcji został APEXnet. Jej zwieńczeniem jest raport „Czarna Lista Barier dla Zamawiających – Edycja 2014”, który powstał na podstawie informacji zgłaszanych przez praktyków rynku zamówień publicznych (m.in. zamawiających, prawników, szkoleniowców).
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją >>

Czarna_lista_cover_small2

Jesień z APEXnet

Wakacje powoli dobiegają końca, ale wcale nie będziemy się smucić z tego powodu. Wraz z naszymi ekspertami przygotowaliśmy bowiem zupełnie nowe tematy szkoleń na resztę roku i jesteśmy podekscytowani naszym jesiennym kalendarzem. Oprócz znanych i lubianych przez naszych klientów tematów, jak Zamówienia publiczne dla Początkujących, Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych, czy Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane , mamy także nowe ciekawe propozycje.

Jesień oczywiście upłynie w APEXnet pod znakiem nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która niespodziewanie szybko została uchwalona przez Sejm. Jej droga legislacyjna jeszcze się nie zakończyła, jednak eksperci szacują, że stanie się to już wkrótce. Wiemy już, co nas czeka po nowelizacji , dlatego czas, byście dowiedzieli się i Wy. Zapraszamy na szkolenia z tego zakresu do panów Czabanów, a także do naszego świetnego prawnika-praktyka, Iwony Holki. Już od teraz wszystkie nasze szkolenia oparte są o najświeższe zmiany w prawie.

Z kopyta ruszają także fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Polska jest już na to przygotowana, czekamy jeszcze na wytyczne unijne. Szkolenia z tego zakresu już teraz cieszą się ogromną popularnością, a miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Szczególną popularnością cieszy się 4-dniowy Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Funduszy Unijnych prowadzony przez wybitną ekspertkę, panią Ingrid Szrajer.

To tylko niektóre ze szkoleń proponowanych przez nas na drugą połowę 2014 roku. Ciekawi? Świetnie, zapraszamy, my już nie możemy się doczekać jesieni :)

PS. Pełny kalendarz dostępny oczywiście na naszej stronie:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >>
FUNDUSZE UNIJNE >>

Podniesienie progu bagatelności – Wasze opinie

Nowy próg bagatelności obowiązuje już od kilku miesięcy i ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych była szeroko komentowana przez media, a także przez osoby na co dzień zajmujące się zamówieniami. Toczyła się szeroka dyskusja na temat samej wysokości progu; wszelkich zmian, które niesie ze sobą nowelizacja; tego, co nowe przepisy oznaczają dla sytuacji specjalistów ds. zamówień publicznych na rynku pracy.

W związku z tak znaczącą zmianą przygotowaliśmy Raport „Świadomość i postawy wobec podniesienia progu bagatelności w zamówieniach publicznych”. Dzięki raportowi, przygotowanemu wspólnie z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych, mamy okazję poznać opinię osób zajmujących się zamówieniami publicznymi na temat nowelizacji. Wyniki badań wraz z komentarzami ekspertów są niezwykle ciekawą i wartościową lekturą. Zapraszamy zatem do zapoznania się z raportem.

raportPOBIERZ>>

Dziękujemy za Wasze uznanie!

Często słyszymy od klientów, że przeprowadzamy wspaniałe szkolenia oraz że jesteśmy świetną firmą szkoleniową. Uznanie zadowolonych klientów, którzy dzięki nam podnoszą swoje kompetencje, jest dla nas najlepszą i najważniejszą nagrodą. Bardzo cieszymy się także z każdego wygranego rankingu czy innych nagród.

Dwa lata z rzędu, w 2011 oraz w 2012 roku, zdobyliśmy tytuł Najlepszej Firmy Szkoleniowej w Rankingu Firm Szkoleniowych organizowanym przez serwis Publiczni.pl. Ta nagroda jest dla nas podwójnie istotna, ponieważ została przyznana przez Uczestników Szkoleń.

DSC_6500DSC_6549

 W 2012 roku zostaliśmy także wybrani przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej Firmą Roku 2012 w kategorii Firma Szkoleniowa. Po długim i składającym się z wielu etapów postępowaniu, które obejmowało m.in. weryfikację dokumentów, sprawdzanie jakości usług wizytatorów, obrady kapituły, uznano, że dzięki wysokim standardom oferowanym przez naszą firmę w pełni zasługujemy na to wyróżnienie.

Nagroda2

Cieszymy się ze wszystkich nagród, które otrzymaliśmy. Sprawiają, że codziennie przychodzimy do pracy z entuzjazmem i każdego dnia staramy się coraz lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów.

American Way, czyli zamówienia publiczne po amerykańsku

indeksZastanawialiście się kiedyś, jak wygląda system zamówień publicznych w innych państwach? Np. w Stanach Zjednoczonych? Czy bardzo różni się od polskiego systemu? Jest lepiej skonstruowany, a może gorzej? Oderwijmy się na chwilę od polskiej rzeczywistości i zajrzyjmy na drugą półkulę zamówień publicznych.

Według opracowania przygotowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie, wartość zamówień rządowych w USA wynosi ok. 350 mld dolarów średniorocznie.

Zamówienia publiczne regulowane są przez Federalne Prawo Zamówień Rządowych (FPZP). Przepisy zawarte w tym akcie dotyczą przede wszystkim agencji federalnych, jednak w przypadku, gdy na szczeblu stanowym bądź lokalnym korzysta się z środków federalnych,  wtedy także stosuje się FPZP.

Prawo dopuszcza kilka rodzajów zamówień – istnieją procedury uproszczone, stosowane w zamówieniach o wartości do 5,5 mln USD. W pozostałych przypadkach można zastosować  tryb zapytania o cenę lub procedurę negocjacyjną. Ciekawe są zwłaszcza procedury uproszczone. Agencje mogą dostać karty zakupów komercyjnych, które wykorzystuje się do szybkich płatności. Można zawierać także tzw. blankietowe umowy zakupów, których używa się podczas stale powtarzanych zakupów u wybranych dostawców. W takim przypadku otwiera się konto u sprawdzonego dostawcy.

Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy najciekawsze są  jednak dwa inne akty prawne: Government Procurment Agreement (GPA) – umowa międzynarodowa podpisana w ramach Światowej Organizacji Handlu oraz amerykańska Trade Agreements Act. Ta ostatnia ustawa stawia przed agencjami obowiązek traktowania produktów pochodzących z krajów, które podpisały GPA, na tej samej zasadzie jak produkty pochodzące z USA. Polska została stroną GPA wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona przez Sejm!

lupa25 lipca 2014 r. Sejm uchwali ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. W sierpniu Senat wprowadził  do niej 15 poprawek, w większości o charakterze redakcyjnym. Poprawki były przedmiotem prac w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zmiany, które wzbudzają największe zainteresowanie dotyczą stosowania najniższej ceny, jak jedynego kryterium wyboru wykonawcy.

Nasz ekspert, Jerzy Czaban opracował dla Was listę zmian, na które szczególnie należy zwrócić uwagę:

  • Dostawy lub usługi niepriorytetowe – złagodzenie brzmienia przepisu art. 5 ust. 2 również 1a w zakresie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (do progu UE),
  • Ograniczenie nadużywania zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa – nie mogą być zastrzegane informacje, które służą w celu wykazani spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • Poszerzono możliwy zakres korzystania z potencjału podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 26 ust. 2b) poprzez umożliwienia korzystania również z potencjału ekonomicznego podmiotu trzeciego. Zobowiązuje się jednocześnie podmiot trzeci  do solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek udostępnienia tych zasobów.
  • Złagodzono brzmienie przepisu art. 29 ust. 3 ustawy,  dodając jednocześnie art. 29 ust. 3a dopuszczając w sposób mniej rygorystyczny opisanie przedmiotu zamówienia w zamówieniach o wartościach podprogowych.
  • Zmodyfikowano przepis art. 32 ust. 1 dodając jednocześnie ust. 1a, precyzując okoliczności pozwalające na dzielenie zamówienia na części – względy techniczne, organizacyjne, gospodarcze lub zdolność finansowa zamawiającego.
  • Rażąco niska cena oferty – Określa się wartość oferty (art. 90  ust. 1) z ceną rażąco niską. Jest to oferta z ceną niższą niż 30 % od wartości zamówienia jak i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert  Uzupełniono w ust. 2 o zakres badania przy ocenie rażąco niskiej ceny, kosztów pracy (czy zapewniono minimalne wynagrodzenie). Udowodnienie rzetelności obliczenia ceny oferty ciąży na wykonawcy (art. 90 ust. 3).
  • Kryteria oceny ofert – w przetargu nieograniczonym lub ograniczonym zastosowanie jedynego kryterium ceny może mieć miejsce w przypadku, gdy pozostałe kryteria zostały jednoznacznie opisane  w opisie przedmiotu zamówienia (dodany art. 91. ust 2a). Uzupełniono w art. 91 ust. 2 wykaz kryteriów o kryterium – innowacyjność proponowanych rozwiązań).  W odniesieniu do zamawiających z sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1) – 2) w przypadku zastosowania jedynego kryterium cena – wymaga się wykazania w  protokole postępowania, że zastosowanie innych kryteriów nie przyczyni się do zmniejszenia wydatków ze środków publicznych.
  • Umowa w sprawie zamówienia, której okres realizacji przekracza 12 miesięcy – obowiązek zawarcia postanowień o zmianie wysokości wynagrodzenia wynikające ze zmian przepisów dotyczących VAT, minimalnego wynagrodzenia, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętajcie, że od września zapraszamy Was już na szkolenia z tego zakresu.
Szczegóły znajdziecie TUTAJ >>
Spieszcie się bo miejsca topnieją!

Plaża, morze… i zamówienia publiczne

 Wakacje w pełni, dużo osób spędza właśnie czas na urlopach, odpoczywając od zamówień publicznych. A nasi Klienci właśnie spacerują po plaży nad polskim morzem, nie zapominając przy tym o zamówieniach publicznych.

Trwają bowiem nasze wakacyjne szkolenia w Jastrzębiej Górze. Uczestnicy, podczas pięciodniowego szkolenia, będą omawiać m.in. kontrowersyjne wyroki KIO, a także zmiany, które wynikają z najnowszej nowelizacji. Na Uczestników czeka także wiele atrakcji. Podczas ostatniego szkolenia w lipcu Uczestnicy mieli okazję zagrać w kręgle czy śpiewać razem z ciekawym kaszubskim zespołem.  Nie zabrakło także merytorycznej dyskusji oraz wspólnego omawiania ciekawych case studies.

DSC_0068516DSC_0020

DSC_011828grupowe

DSC_0017 (2)DSC_0080DSC_0079 - Kopia21

Żałujecie, że nie uczestniczyliście w tak ciekawym szkoleniu? Nic straconego, następne szkolenia wakacyjne już za rok! A tymczasem szykujemy się powoli na nadejście jesieni, zaglądajcie do nas, będzie ciekawie :)

Co to własciwie jest APEXnet?

Czy zamówienia publiczne, wydawałoby się nudna prawnicza i urzędnicza dziedzina, mogą być pasją? Jak najbardziej! Świat zamówień publicznych jest tak różnorodny i bogaty, że może całkowicie zafascynować. Dla naszej firmy pasją są nie tylko zamówienia publiczne, ale przede wszystkim edukacja dorosłych w tym zakresie. Fascynuje nas łączenie wiedzy, którą mamy z zakresu komunikacji, prezentacji, prowadzenia grup szkoleniowych, z wiedzą ekspercką z zakresu zamówień publicznych. Chcemy zdobywać szczyty dla naszych klientów poprzez naszą działalność. Dlatego właśnie przyjęliśmy nazwę APEXnet – apex z łacińskiego oznacza szczyt, i tak wyobrażamy sobie naszą pracę – zdobywanie szczytów. Wierzymy, że szkolenia nie są i nie mogą być nudne, dlatego stawiamy na innowacyjność i ciekawe rozwiązania, zwłaszcza w sieci (net). Stąd pełna nazwa naszej firmy – APEXnet. Nasi klienci mają jednak własną interpretację:

A – atrakcyjni

P – profesjonalni

E – eksperci

X – jak z Archiwum X, wyjaśnią każdą zagadkę.

Z taką interpretacją także się zgadzamy :) A może macie jeszcze inną interpretację naszej nazwy?

Studium Zamówień Publicznych

Jak najlepiej zacząć wielką przygodę z zamówieniami publicznymi? Odpowiedź jest prosta: Studium Zamówień Publicznych. Wiele osób, które dopiero zaczynają pracę w zamówieniach publicznych, bądź pracują już jakiś czas, ale brakuje im jeszcze odpowiedniego przygotowania, zastanawia się, jak zdobyć rzetelną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych. Często szkolenie jedno- czy dwudniowe to za mało, potrzebne jest podejście bardziej kompleksowe.

W takich sytuacjach proponujemy właśnie Studium, które często jest wyżej cenione przez pracodawców niż studia podyplomowe. Wszystko dlatego, że Studium w APEXnet to praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka… czasem tylko okraszona ciekawymi wykładami. Praktyczny aspekt zajęć sprawia, że Studium w APEXnet zbiera najlepsze opinie na rynku.

W 5 weekendów Uczestnicy uczą się stosowania procedur od najlepszych ekspertów, dzięki temu efektywnie i sprawnie wykonują swoje zadania w pracy Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Jak wyglądały poprzednie edycje? Zobaczcie zdjęcia:

DSCN0556 DSCN0569 DSCN0578 DSCN1324 IMG_5876 IMG_5891 IMG_6483 IMG_6498 IMG_6575 IMG_7257 IMG_7258 IMG_7303 IMG_9181 IMG_9188 IMG_9189 IMG_9192 Zdjęcie do FUE zdjęcie do sbpi

Kolejne edycje Studium już we wrześniu w Szczecinie oraz w październiku w Warszawie. Pamiętajcie, że Studium  posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Więcej o Studium przeczytasz TUTAJ >>