Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

5 wyzwań dla Zamawiających po nowelizacji

nowelizacja PZP dla Zamawiających

Przedstawiamy 5 najważniejszych wyzwań dla Zamawiających wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014

 

1. Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert

 • Czy wiesz, jak opisać jakość?

2. Możliwość zastosowania  jedynego kryterium: ceny

 • Czy wiesz, co to znaczy „powszechnie dostępny”, „o ustalonych standardach jakości”?

3. Obowiązek żądania wyjaśnień od wykonawców, którzy złożyli ofertę z rażąco niską ceną

 • Czy wiesz, kiedy cena jest rażąco niska?

4. Skonstruowanie SIWZ, która ochroni Zamawiającego przed nierzetelnym Wykonawcą

 • Czy wiesz, jak na etapie konstruowania SIWZ, określić warunki rzetelności Wykonawcy, by na późniejszym etapie móc wykluczyć nierzetelnego Wykonawcę?

5. Możliwość zatrzymywania wadium Wykonawcy

 • Czy wiesz, że pozwala na to nieuzupełnienie dokumentów dotyczących grupy kapitałowej?

Nowelizacja zamówień publicznych opublikowana!

Mimo, że Pan Prezydent Komorowski ma ostatnio pełne ręce roboty – zmiany w rządzie, mecze siatkówki :) – to nie próżnuje także jeśli chodzi o obowiązki legislacyjne. 17 września 2014 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Już na drugi dzień ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.). Oznacza to, że zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 października 2014 r.

Pełna treść ustawy do pobrania pod TYM LINKIEM >>

A szkolenia ze zmian ustawy jak zawsze na naszej stronie.
>>ZOBACZ<<
Uwaga! Nie wszystkie terminy jeszcze dostępne, ale staramy się jak możemy i na bieżąco planujemy kolejne :)

Nowelizacja ustawy Pzp dla Wykonawców

Man Worrying About Paying Bills and Bankruptcy3 najważniejsze zmiany dla Wykonawców wynikające z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Podmiot trzeci

Jeśli udostępniasz swoje zasoby innemu wykonawcy jako podmiot trzeci, to w przypadku powstania szkody Zamawiającego, ponosisz za nią solidarną odpowiedzialność.

Wadium

Od teraz musisz na wezwanie uzupełnić dokumenty dotyczące grupy kapitałowej. W przeciwnym razie stracisz wadium.

Pamiętaj, że Twoje wadium może zostać zatrzymane wyłącznie, gdy Twoja oferta mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza ekonomicznie.

Zmiany warunków umowy

Masz prawo zwrócić się o zmianę warunków umowy długoterminowej, jeśli w trakcie trwania umowy podwyższono VAT, składki ZUS lub minimalne wynagrodzenie.

4 rzeczy, których możesz nie wiedzieć o zamówieniach publicznych

66%  W ponad tylu przeprowadzonych w roku 2012 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego została przewidziana możliwość zmiany umowy
96%  Aż tyle postępowań w Polsce prowadzonych jest z zastosowaniem jedynego kryterium najniższej ceny.
2 lata Od tylu lat zwiększa się liczba przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, których sprawcami są członkowie komisji przetargowych
25%  Aż tyle procent kwoty dofinansowania może wynieść korekta z tytułu naruszenia art.29 ust.3 ustawy Pzp

Eksperci wyrastają w APEXnet

Czy można zostać Ekspertem w tak rozległej i zawiłej dziedzinie jaką są zamówienia publiczne? Oczywiście, że tak! Udowadniają to Uczestnicy naszej Akademii Eksperta Zamówień Publicznych. Najbardziej zawiłe i najtrudniejsze aspekty prawa zamówień publicznych są omawiane właśnie podczas Akademii. Nasi Eksperci – Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Ewa Wiktorowska – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, przekazują swoją praktyczną ekspercką wiedzę. Akademia to nie nudne wykłady, ale przede wszystkim innowacyjne warsztaty, pozwalające Uczestnikom na wspólne wypracowanie nowych rozwiązań w pracy z zamówieniami publicznymi.

Uczestnicy Akademii podkreślają, że równie ważne  jest dla nich poznanie innych specjalistów ds. zamówień publicznych, z wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy przecież wiemy jak owocna może być wymiana poglądów i dyskusja pomiędzy praktykami.

Akademia Eksperta kończy się testem zaliczeniowym, ale nie ma czego się obawiać – ponad 50% Uczestników dostaje Dyplom z wyróżnieniem. A na zakończenie naszych nowych Ekspertów czeka zawsze niespodzianka – w poprzednich edycjach były to przejażdżki ekskluzywnym hummerem black!

Zobaczcie filmik z Przejażdżki Ekspertów:

Akademia APEXnet

Co w Unii piszczy? Czyli zmiany w funduszach unijnych…

Wrzesień to decydujący miesiąc w naszych negocjacjach z Komisją Europejską
Pierwsze dwa programy operacyjne, które w najbliższych dniach zostaną zaakceptowane i przedstawione do publicznej wiadomości to: Program Operacyjny Polska Cyfrowa i POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) i POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Na pozostałe programy trzeba będzie poczekać jeszcze chwilę.
A zatem wiemy już jakie programy ruszą pierwsze – czy jesteście na to gotowi? Czy wiecie, jak przygotować wniosek o dofinansowanie? Jak zaplanować działania w projekcie? Ile przewidzieć środków na wkład własny?

Unia EuropejskaPonadto Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, która wchodzi w życie od 13 września 2014r.

Ustawa reguluje m.in. zasady:

 • rozliczeń finansowych
 • monitorowania efektów realizowanych projektów
 • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych
 • pomocy publicznej
 • wdrażania instrumentów zwrotnych
 • systemu wyboru projektów
 • procedury odwoławczej

We wszystkie te zagadnienia w przystępny sposób w wprowadzi Was na swoich szkoleniach pani Ingrid Szrajer.

SPRAWDŹ SZKOLENIA >>

Zamówienia publiczne kiedy chcesz

Szkolenia on-line to coraz popularniejszy sposób nauki. Także zamówień publicznych. Chociaż taka forma nauki ma także spore grono przeciwników, to jednak nie sposób odmówić szkoleniom on-line wielu istotnych zalet. Największym plusem jest zdecydowanie cena – takie szkolenia są o wiele tańsze od tradycyjnych. Poza tym można odliczyć koszty dojazdu, zakwaterowania i inne organizacyjne aspekty. Przy szkoleniach on-line to Uczestnik decyduje o której ma się odbyć szkolenie, kiedy ma być przerwa oraz przy której kwestii zatrzyma się na dłużej. Nie wspominając o tym, że można przejść szkolenie na wygodnej kanapie z ciastem w ręku :) Przeciwnicy powiedzą, że nic nie zastąpi osobistego kontaktu z ekspertem, możliwości zadawania pytań na bieżąco i spotkania z innymi Uczestnikami. Być może mają rację, ale jako szkolenia uzupełniające, przypominające czy porządkujące wiedzę szkolenia on-line sprawdzają się doskonale. Ciekawi jesteśmy Waszego zdania na temat tego rodzaju szkoleń. Korzystacie, polecacie?

Szkolenie on-line z zamówień publicznychMy jak najbardziej polecamy szkolenia on-line z zamówień publicznych. Na naszej stronie znajdziecie duży wybór, w tym szkolenia całkowicie bezpłatne. Sprawdźcie sami!

Szkolenia on-line  z zamówień publicznych >>

APEXnet Dzieciom

Zamówienia publiczne od małego

Kto powiedział, że zamówienia publiczne i urzędy są zarezerwowane tylko dla dorosłych? Pewnie rodzice :) Okazuje się, że dzieci także mają swoje wyobrażenie o pracy w urzędzie. W czerwcu 2012 roku zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Praca w urzędzie” dla dzieci z jednej ze szkół podstawowych. Pierwszoklasiści narysowali, jak według nich wyglądają urzędnicy i czym się zajmują. Prezentowały także obrazki przed całą klasą i opowiadały, jak wyobrażają sobie pracę urzędników. Na zakończenie mali urzędnicy otrzymali Certyfikaty oraz upominki od APEXnet.

Chcecie zobaczyć jak według dzieci wygląda Wasza praca? Obejrzyjcie filmik:

Konkurs APEXnet dla Dzieci
Dzieci wiedzą także, na co urzędnicy wydają pieniądze publiczne. W czerwcu 2013 roku dzieci z tej samej szkoły przygotowały rysunki pokazujące, na co według nich wydawane są pieniądze publiczne. Uczniowie, pokazując swoje obrazki, opowiadali, jak wyobrażają sobie korzystanie z pieniędzy publicznych. Na koniec, razem z przedstawicielami APEXnet, dzieci przygotowały ze swoich obrazków jeden duży kolaż przedstawiający wydatki publiczne.

207007 IMG_4997SONY DSC