Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

APEXnet na Święta

Kochani!

W zbliżające się Święta, życzymy Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku, jak również niezapomnianej i szampańskiej zabawy sylwestrowej. Aby ten świąteczny czas wypełnił Was spokojem  i radością !!!Resztę życzeń przekazujemy bezpośrednio w dobre ręce. Przekonajcie się sami :)

Film świąteczny

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Certyfikat Mistrza Zamówień Publicznych – możesz mieć go już dziś!

Test wiedzy z zamówień publicznychMyślisz, że wiesz już wszystko o  zamówień publicznych i nowelizacja Ci nie straszna? Chyba, że przez ciągłe zmiany prawa nowelizacji, wprowadziły Cię w niemały zawrót głowy i nic już nie wiesz? Każda okazja jest dobra  aby sprawdzić swoją wiedzę i rozwiązać nasz QUIZ  z zamówień publicznych. Sprawdź co wiesz, a czego się jeszcze możesz dowiedzieć! Zobacz jak to jest naprawdę. Wypełnij bezpłatnie nasz test i zdobądź  wyjątkowy i jedyny Certyfikat Mistrza Zamówień Publicznych.

Tutaj znajdziesz nasz QUIZ

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Jeśli jednak uważasz, że nie posiadasz dość wystarczającej wiedzy o zamówieniach publicznych, to zapraszamy serdecznie na nasze szkolenia, które na pewno pomogą zdobyć Ci bezcenną wiedzę i  stać  się Mistrzem z Zamówień Publicznych.

PO NOWELIZACJI: Rewolucji brak, ale coś w prawie piszczy

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wywołała niemałe zamieszanie w środowisku zamawiających i wykonawców. Oceniano i komentowano ją na różne sposoby, czasem gratulowano ustawodawcy obranego kierunku, innym razem ironicznie uznawano, że w praktyce nowelizacja nic nie zmieniła.

Jak pokazują twarde dane opublikowane przez Urząd Zamówień Publicznych, w miesiąc po wejściu w życie nowelizacji, odsetek postępowań, gdzie jedynym kryterium była cena spadł z 93 do 33 %.  Najczęściej pojawiającymi się kryteriami pozacenowymi są: termin realizacji/ czas dostawy (31%), gwarancja/rękojmia (termin, warunki itp.(30%), jakość/funkcjonalność/parametry techniczne itp.(8%) wiedza/doświadczenie(7%) , płatności (warunki, terminy itp.) (6%) oraz czas reakcji (2%).

W większości postępowań (ponad 92%) Zamawiający stosują tylko jedno dodatkowe kryterium. Przydają mu dodatkowo niezbyt wysoką wagę (średnio maksymalnie do 19 %). Widać wiec, ze wprowadzona nowelizacja nie zmieniła drastycznie nawyków Zamawiających. Tak czy inaczej zmusiła ich do zastanowienia nad innymi kryteriami niż cena. Rewolucji nie widać, ale być może mamy do czynienia z początkiem ewolucji.

Wreszcie koniec negocjacji

Zakończono negocjacje programów Polska Cyfrowa, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój i Pomoc Techniczna. Przeszły one jako pierwsze proces konsultacji w KE i zostały  przesłane przez system SFC (elektroniczny system oficjalnej wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją). Obecnie oczekują na formalne przyjęcie.

W POWER na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową przeznaczono 670 mln euro. Działania dotyczyć będą głównie realizacji „projektów zalążkowych”, działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, priorytety PO WER to:

  • Osoby młode na rynku pracy (alokacja EFS i specjalna linia budżetowa: 1 757 mln euro): realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy;
  • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (alokacja EFS: 739 mln euro): wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform;
  • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (alokacja EFS: 1 056 mln euro): wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę;
  • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (alokacja EFS: 670 mln euro): realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej;
  • Wsparcie dla obszaru zdrowia (alokacja EFS: 301 mln euro): realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • Pomoc techniczna (alokacja EFS – 164 mln euro).