Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

JAK ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK

Zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r,. dotyczące sposobu przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, pokazały, że chcąc nie chcąc, każdy z Internetem zaprzyjaźnić się musi. Przekazując roczne sprawozdania jesteśmy „skazani’’ wyłącznie na drogę elektroniczną: roczne podsumowanie wysyłamy przy pomocy formularza umieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Zanim jednak przekażemy sprawozdania potrzebny nam jest login – BZP i hasło – BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli nie posiadamy takiego loginu i hasła, pobieramy odpowiedni formularz znajdujący się stronie Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie przekazujemy go pocztą na adres UZP.

Kiedy już dane te posiadamy, składanie sprawozdań w kilku prostych krokach wygląda następująco:

  • Na ekranie głównym Portalu Zamawiający wybiera jeden z dwóch dostępnych serwerów umieszczonych w menu po lewej stronie ekranu,
  • Następnie Zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login- BZP) oraz hasło-BZP,
  • Po zalogowaniu wyświetlana jest strona z dostępem do interaktywnych formularzy,
  • Po wybraniu linku „Roczne sprawozdanie” wyświetlana jest strona Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań z danymi teleadresowymi Zamawiającego oraz możliwością wyboru opcji dot. przesyłania sprawozdania,
  • Wypełniając formularz sprawozdania Zamawiający musi postępować zgodnie z procedurą wybierając odpowiednie opcje i wypełniając odpowiednie pola formularza,
  • Na koniec wystarczy przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie sprawozdania”.

Warto także pamiętać, że system do przesyłania rocznych sprawozdań nie przesyła na adres mailowy powiadomień o przekazaniu rocznego sprawozdania, za to Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Powrót do przerwanej sesji”.

Natomiast ważną kwestią w związku z nowelizacją w roku 2014 art. 4 ustawy Pzp, jest:

Po pierwsze: w informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp uwzględnia się:

  • w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14.000 euro,
  • w przypadku postępowań wszczętych od 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro.

Po drugie: nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia, które zamawiający udzielił na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy Pzp.

Mariaż partnerstwa publiczno-prywatnego z funduszami unijnymi przepisem na sukces?

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. W Polsce rozwija się ono od kilku lat, jednak z powodu skomplikowanych procedur niestety nie cieszy się dużą popularnością i sławą. Jednak nie wszystko stracone! PPP dostało nową szanse  za sprawą  projektów PPP współfinasowanych ze środków unijnych czyli tzw. projektów hybrydowych. Dzięki realizacji tego typu projektów podmioty publiczne otrzymują bowiem dodatkowe środki na realizację celów ważnych ze społecznego punktu widzenia, natomiast partnerzy prywatni zyskują możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach stabilnych ekonomicznie, zaś administracja środków europejskich jest w stanie efektywniej rozdysponować będące w jej upoważnieniu fundusze. Jest to lepsze rozwiązanie niż tradycyjne PPP, ponieważ zdobywamy większe wsparcie, dzięki czemu poszerzamy kolejne usługi publiczne. Takimi przykładami projektów hybrydowych w Polsce w latach 2007- 2013, które są w realizacji i którymi warto się pochwalić, mogą być: Internet dla Mazowsza, Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie, Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą, Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym (SPNT), Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Jak widać dzieje się! Być może warto pomyśleć o wykorzystaniu PPP do własnych projektów. Jak twierdzą osoby, które je realizują, „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Przy odpowiednim wsparciu, projekty przyniosą z pewnością świetne rezultaty.

APEXnet już wkrótce realizuje szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Być może będzie to pierwszy krok do wgryzienia się w procedury PPP. Szczegóły TUTAJ >>