Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

12 czerwca 2015 do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie artykułu 112aa ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.209. Proponowane zmiany mają dotyczyć włączenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do mechanizmu ustalania nieprzekraczalnego limitu wydatków określonych jednostek finansów publicznych (tzw. stabilizującej reguły wydatkowej). Ma to związek ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Eurostat, która w 2014 roku podjęła decyzję o włączeniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zgodnie z tym stanowiskiem Główny Urząd Statystyczny dokonał reklasyfikacji BFG do ww. sektora. W związku ze zmianami od 2014 roku wynik finansowy BFG determinuje stan sektora instytucji rządkowych i samorządowych. Gdy w 2014 roku, po zmianach zdeterminowanych decyzjami Eurostatu, koniecznością okazała się wypłata z funduszy BFG (w związku z restrukturyzacją Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych) kwoty przekraczającą 3,2 mld zł znacznie zwiększył się deficyt finansów publicznych. Zasadne pozostaje więc włączenie BFG do zakresu podmiotów objętych kwotą wydatków określoną w art.112aa ustawy o finansach publicznych. Warto dodać, że projektowane zmiany nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Dodatkowo nowe regulacje nie wymagają wskazywana źródeł finansowania, ponieważ ich wprowadzenie nie powoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Proponowana zmiana w ustawie poddana została pierwszemu czytaniu w dniu 8.06.2015 roku i decyzją sejmu została przyjęta do dalszej realizacji. Dwa dni później odbyło się drugie czytanie, natomiast trzecie czytanie miało miejsce 22.06.2015. Podczas ostatniego czytania odbyło się głosowanie, w którym udział wzięło 390 posłów, w tym 252 było za wprowadzeniem zmian, a 138 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny.

W związku z przyjęciem ustawy przez sejm, projekt ustawy przekazano do analizy senatu, który przyjął go bez żadnych poprawek.

Nowa, zmieniona ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Akademia Eksperta Zamówień Publicznych zbliża się wielkimi krokami

Po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić  na prestiżowy cykl zjazdów organizowany przez fimę APEXnet- Akademię Eksperta Zamówień Publicznych. Podczas czterech weekendowych zjazdów będziecie mieli okazję uczestniczyć w wykładach naszych najlepszych trenerów ds. zamówień publicznych.  Będą to:  Jerzy Czaban, Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban, Damian Michalak, Ewa Wiktorowska i Ewaryst Kowalczyk. Prowadzący poprowadzą wykłady teoretyczne, ale poparte wieloma praktycznymi przykładami oraz ćwiczenia praktyczne, na których będzie  okazja sprawdzić swoje umiejętności. Podczas zjazdów specjaliści odpowiedzą również na zadane przez Was pytania i wyjaśnią wątpliwości.

Ostatniego dnia Akademii odbędzie się uroczyste zakończenie podczas którego każdy z uczestników otrzyma imienny dyplom.

Wszystkie szczegóły oraz zapisy na Akademię Eksperta Zamówień Publicznych znajdują się tutaj:

http://akademia.apexnet.com.pl/ 

 

 

Cena w przetargach już nie najważniejszym kryterium wyboru oferty?

Najnowsze statystyki pochodzące z UZP pokazują, że cena jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przestała być jedynym stosowanym w przetargach publicznych. Zamawiający coraz częściej sięgają po inne kryteria wyboru. Z danych opracowanych przez Kancelarię Prawno- Gospodarczą PAXUS wynika, że w przypadku robót budowlanych stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru oferty przed nowelizacją ustawy było praktykowane jedynie w 4% przypadków, podczas gdy po jej wprowadzeniu jest to już odsetek ok. 60%.
Eksperci ostrzegają jednak, iż mimo teoretycznie pozytywnego kierunku zmian, dane mogą nie pokazywać realnego obrazu rynku zamówień publicznych. Zmiany w tej kwestii spowodowała nowelizacja p.z.p. z 19 października 2014 roku, która wprowadziła konieczność wyboru innych niż cena kryteriów oceny ofert przez zamawiających. Przede wszystkim chodziło tu o wybór kryteriów jakościowych. Z danych wynika jednak, że ich stosowanie nadal należy do rzadkości, a zamawiający wybierają raczej takie kryteria jak dłuższy okres gwarancji czy termin realizacji umowy. Część zamawiających stara się obejść restrykcje ustawy i ewentualne kary wynikające z jej niezastosowania. Można to zaobserwować np. podczas gdy zamawiający stosuje kryterium inne niż cena w małym stopniu np. jedynie w 1%, podczas gdy przy pozostałych 99% cena jest zasadniczym kryterium wyboru oferty.
Specjaliści odnoszą się do prezentowanych statystyk z dystansem. Radca prawny i specjalista ds. zamówień publicznych Ewaryst Kowalczyk komentuje:
Wyniki analizy niestety pokazują, że nie realizowały się intencje autorów nowelizacji. Większość zamawiających stosuje obok ceny kryteria nie związane bezpośrednio z funkcją umowy, której dotyczy postępowanie. Z tego powodu większość kryteriów stosowanych w praktyce nie służy w istocie uzyskaniu korzystnego świadczenia od wykonawcy. Zamawiający spełniają obowiązek stosowania innych niż tylko cena kryteriów bez przekonania o ich użyteczności. Być może ów stan świadczy o tym, że ustawodawca podjął niepotrzebne zabiegi legislacyjne. W ich miejsce należało raczej wykonać bardziej efektywne, choć pracochłonne działania popularyzatorskie i edukacyjne.
Podsumowując wprowadzone zmiany chodź pozornie prezentują pozytywne możliwości zmian w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych nie idą w parze ze wzrostem jakości udzielanych zamówień. W tym zakresie zarówno ustawodawca, jak i zamawiający, mają jeszcze dużo pracy do zrobienia. Być może problemy rozwiąże nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, nad którą prace już trwają, a jej wejście w życie planowane jest na kwiecień 2016 roku.

Cały raport przygotowany przez Kancelarię Prawno- Gospodarczą PAXUS dostępny na stronie internetowej:

http://raportyprzetargi.pl

Już jest! Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 2014

Dnia 25.06.2015 Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku.
Sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje na temat systemu zamówień publicznych, podsumowanie działalności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także rekomendacje co do przyszłości funkcjonowania zamówień publicznych w Polsce.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu:
-W 2014 r. udzielono 174 886 zamówień
-Ich wartość wyniosła 133,2 mld zł
-Łączna wartość rynku zamówień publicznych wynosiła 230,4 mld zł.
-82% zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, kolejne były przetargi z wolnej ręki (13,42%).
-40% ogólnej kwoty zamówień wydatkowanej na zamówienia publiczne stanowiły roboty budowlane
-Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 504 aukcje, które przyniosły w sumie 154 mln zł oszczędności.

Jak wynika z raportu rynek zamówień publicznych stale dynamicznie się rozwija, warto więc być na bieżąco i czerprać wiedzę z pierwszej ręki. Dlatego zapraszamy na szkolenia APEXnet.

Pełny raport dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Dziewczyny z APEXnet debiutują na piątkę!

Kto powiedział, że weekendów nie można spędzać aktywnie?

Na pewno nie dziewczyny z APEXnet, które w ostatnią niedzielę czerwca pokonały dystans 5 km podczas biegu kobiet organizowanego przez firmę Samsung. Dziewczyny nie tylko przełamały stereotyp, że bieganie to sport dla mężczyzn, ale także pokazały, że można aktywnie spędzać wolny czas w każdym wieku. Obiecujemy, że to nie koniec sportowych emocji dostarczanych przez APEXnet. Widzimy się na mecie przy najbliższej okazji!

  11230777_782834945149105_1709963470937052095_n 11698492_782834938482439_7528645495100142184_n11700865_782834908482442_8120657614509473737_n1441456_782834898482443_2794903236613917654_n 11701072_782834865149113_4307544454822514728_n 11707586_782834878482445_8200352791841281817_n