Miesięczne archiwum: Wrzesień 2015

Szkolenie za 1 zł? To możliwe!

W kalendarzu październikowych szkoleń pojawił się nowy temat „Absurdy i wpadki ustawy Prawo zamówień publicznych”. Miło nam poinformować, że szkolenie o tym temacie zostanie zorganizowane z Waszej inicjatywy. Pani Justyna  jest pierwszą zwyciężczynią naszego konkursu „Szkolenie za złotówkę”.

O co chodzi w konkursie?

Zaproponuj nam ciekawy temat, który do tej pory nie pojawił się w naszej ofercie. Jeśli temat nam się spodoba i zgłosi się na niego przynajmniej 12 osób, zorganizujemy szkolenie, a Ty weźmiesz w nim udział za symboliczną złotówkę. W przypadku gdy nie zbierzemy wystarczającej liczby chętnych dostaniesz gwarantowaną nagrodę pocieszenia w postaci szkolenia on-line z naszej oferty.

Pani Justynie serdecznie gratulujemy, a Was zachęcamy do wysyłania swoich pomysłów. Konkurs ciągle trwa!

Więcej informacji o szkoleniu i zapisy na :

http://www.apexnet.com.pl/home/szkolenie/839/szkolenie-absurdy-i-wpadki-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Poznajcie EDUstrefę

Słyszeliście już o EDUstrefie? A jeśli tak, czy poznałeś wszystkie możliwości jakie daje Ci dostęp do niej?

Co to jest EDUstrefa?

EDUstrefa to miejsce, do którego mają dostęp wyłącznie uczestnicy szkoleń APEXnet.
Projekt ma na celu zapewnienie opieki merytorycznej z zakresu zamówień publicznych przez cały rok
od dnia uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym. Każdy uczestnik szkolenia APEXnet otrzyma mailowo
dostęp do EDUstrefy.

Co znajdziesz w EDUstrefie?

Po zalogowaniu nie tylko uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych ze szkolenia w którym uczestniczyłeś, ale także do innych z zakresu zamówień publicznych. W EDUstrefie będziesz miał również dostęp do aktualnej książki z ujednoliconą wersją ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to wersja on-line tej samej książki, którą dostałeś w formie papierowej na szkoleniu. W EDUstrefie znajdziesz również Kompendium Wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, dzięki któremu powtórzysz sobie i utrwalisz najważniejsze informacje z zakresu zamówień publicznych.

Chcesz poznać naszych wykładowców? Nic prostszego! W EDUstrefie dajemy Ci dostęp do filmików on-line, masz więc możliwość posłuchać trenerów zanim zdecydujesz się do kogo wybrać się na następne szkolenie.

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z trenerem znajdziesz tu formularz, który wystarczy wypełnić i wysłać do nas, a my przekażemy Twoją sprawę odpowiedniemu specjaliście.

Dodatkowo każdy uczestnik naszego szkolenia uzyskuje wraz z dostępem do EDUstrefy nasze APEXmonety. W każdej chwili możesz wymieniać je na nagrody np. dostęp do filmów on-line, dodatkowe pytanie do eksperta, a nawet zniżki na nasze szkolenia!

Jeśli nie masz jeszcze konta w EDUstrefie przetestuj jego wersję DEMO, gdzie masz dostęp do wybranych zagadnień.

Ale pamiętaj, że tylko pełna wersja daje Ci gwarancję skorzystania ze wszystkich możliwości EDUstrefy!

Poznaj EDUstrefę już dziś na:

http://edustrefa.apexnet.com.pl

Bez tytułu

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą zostać upublicznione?

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 października 2014 roku wprowadziła dodatkowy wymóg do art. 8 ust. 3. Chodzi o część poświęconą zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawodawca wprowadził dodatkowe wymogi polegające na tym, że wykonawca ma obowiązek nie tylko zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy, ale również, wykazania, że istotne informacje objęte zastrzeżeniem mają charakter informacji poufnych, zasługujących na objęcie ich tajemnicą.

Konieczność zmian spowodowało nadmierne korzystanie przez wykonawców z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz akceptację takiego stanu rzeczy przez zmawiających. Ustawodawca umożliwił więc kolejne narzędzie powodujące przywrócenie jawności postępowań o zamówienie publiczne. Ta decyzja powoduje ustanowienie blokady dla nadużywania tajemnicy przedsiębiorstwa, której skutkiem jest ograniczenie dla konkurencji możliwości zapoznania się z ofertą konkurencyjnego wykonawcy. Okazuje się jednak, że nie wszyscy uczestnicy rynku stosują znowelizowane przepisy. Część z nich nadal przekazuje zamawiającym ofertę z zastrzeżonymi informacjami i brakiem próby wykazania ich uzasadnienia.

Sytuacja ta była kłopotliwa dla zamawiających, którzy dostrzegali naruszenia ze strony wykonawców, ale ze względu na to, że przepisy są stosunkowo „młode” i brakuje interpretacji judykatury, obawiają się konsekwencji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, które mogą być poważne w skutkach. Zamawiający podejmują więc próby rozwiązań alternatywnych.

Z pomocą przychodzi tu orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28.08.2015 r. o sygn. KIO 1483/1. W powyższym postępowaniu zamawiający poinformował wykonawcę, że część informacji zastrzeżonych przez niego w ofercie zostanie upubliczniona, ze względu na brak podstaw do uznania ich za tajemnice przedsiębiorstwa. W efekcie przez wykonawcę zostało wniesione odwołanie do KIO, który poczynił zastrzeżenie tajemnicy. Skutkiem postępowania był wyrok oddalający i przyznanie słuszności zamawiającemu.

Wyrok uznać można za gotowe rozwiązanie, pozwalające uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, gdy powstają uzasadnione wątpliwości odnośnie tego, czy wykonawca ma podstawy do zastrzeżenia danych informacji i wykazał słuszność tego zastrzeżenia. Jeśli natomiast wykonawca w ogóle zrezygnował z powyższego wykazania i tym samym nie zastosował się do ustawy, zamawiający ma prawo do ujawnienia informacji zgodnie z zasadą jawności.

Weszła w życie kolejna nowelizacja PZP. Co się zmieniło?

Z dniem 28.08.2015 weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Główną zmianą wynikającą z nowych zapisów w ustawie jest możliwość renegocjacji kontraktów długoterminowych już w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak dotychczas dopiero z chwilą ich wejścia w życie.

Zasada zwana waloryzacją kontraktów zabezpiecza interesy wszystkich stron przetargów. Z jednej strony zamawiający nie ma konieczności rozpisywania nowego przetargu, a z drugiej przedsiębiorca dostaje gwarancję otrzymania należnego wynagrodzenia za świadczone usługi bez konieczności ponoszenia strat z tytułu rosnących kosztów pracy. Zyskuje również pracownik, który zachowuje bezpieczeństwo zatrudnienia. Zmienna wyjściową w przypadku kalkulacji zamówienia zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie, zawierające składki na ubezpieczenie, a także podatek. Zasada ta wciąż nie jest jednak standardem, a zamawiający częściej wybierają oferty wykonawców, których oferta plasuje się znacznie poniżej tego progu.

Nowelizacja ma więc za zadanie chronić zagrożone miejsca pracy. Okazuje się bowiem, że w przypadku wzrostu kosztów pracy o ok. 42% wykonawcy, zmuszeni byliby redukować etaty, aby uchronić swoje firmy od upadłości. Oszacowano, że wprowadzenie waloryzacji kontraktów ochroni nawet 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej, gdyż bezpieczeństwo miejsc pracy jest dużej mierze zależne od stabilnych warunków rynkowych przedsiębiorstw.

            „Sprawne rozpoczęcie renegocjacji to konieczność – należy podkreślić, że w przypadku zamówień na usługi, gdzie koszty pracy stanowią większość budżetu – kalkulacja zawsze powinna opierać się na minimalnym wynagrodzeniu. Jeśli zamawiający lub wykonawca nie uwzględniają w budżecie stawki minimalnego wynagrodzenia może to budzić obawy, że pracownik nie będzie zatrudniony zgodnie z prawem. W takiej sytuacji zamawiający zawsze powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i sprawdzić, czy pracownicy będą zatrudnieni na umowy ozusowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że chce wyeliminować tzw. ‘umowy śmieciowe’. Jednakże forma umowy jest elementem uzgodnień jej stron. Ważniejsze jest by dopilnować, że wszyscy uczestnicy rynku – szczególnie zamawiający usługi na rynku zamówień publicznych i komercyjnym – rygorystycznie przestrzegają stawek uwzględniających umowy ozusowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Odpowiedzialne podejście zamawiających i efektywne renegocjacje, to przewidywalność warunków rynkowych dla przedsiębiorców i dalsza stabilizacja rynku pracy” – komentuje Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

            Z dniem 01.01.2016 zostaną ozusowane również umowy zlecenia, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 1750 d0 1850 zł brutto. Działania te mają na celu stabilizację rynku pracy, a co za tym idzie poprawę sytuacji pracujących.

            Przewiduje się więc, że nowelizacja przyczyni się do właściwego przygotowania się na zmiany na rynku pracy przewidywane w 2016 roku.