Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

W maju stawiamy na nowelizację

Majówka za pasem i wszyscy będziemy mieć trochę odpoczynku przed kolejnymi miesiącami intensywnej pracy. Tak zwany okres nowelizacyjny trwa od dawna, ale wciąż nie wiadomo czy obecny projekt nowelizacji zostanie zaakceptowany. W dniu dzisiejszym odbywa się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki w której rękach leży los dalszej drogi znowelizowanej ustawy. Śledźcie naszą stronę internetową. Gdy tylko dowiemy się co ustaliła Komisja- damy Wam znać. A informacje mamy z pierwszej ręki, w każdym posiedzeniu Komisji bierze udział przedstawiciel APEXnet.

Po majówce zdecydowanie warto będzie wybrać się na szkolenie z nowelizacji. Tym bardziej, że coraz więcej szkoleń z naszej oferty zostaje wyprzedanych. Nie ma co odkładać nauki na później.

Sprawdzajcie ofertę i wysyłajcie zgłoszenia.

Kalendarz szkoleń znajdziesz TUTAJ

 

EDUstrefa- dlaczego warto mieć dostęp?

EDUstrefa- dlaczego warto mieć dostęp?

EDUstrefa to platforma internetowa, do której dostęp mają wyłącznie uczestnicy szkoleń APEXnet.
Portal ma na celu zapewnienie opieki merytorycznej z zakresu zamówień publicznych
przez cały rok od dnia uczestnictwa w szkoleniu.
EDUstrefa to nie tylko materiały szkoleniowe ze wszystkich szkoleń otwartych organizowanych przez APEXnet, lecz także:

  • Aktualnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych
  • Forum dyskusyjne
  • Formularz kontaktowy z ekspertem
  • Materiały w formie elektronicznej ze szkolenia w którym bierzesz udział, ale także z innych szkoleń APEXnet
  • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych

Ostatnio w EDUstrefie pojawił się HIT, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to porównanie obecnie obowiązującej ustawy Pzp z projektem nowelizacji, który lada moment wejdzie w życie, z zaznaczeniem miejsc, w których nastąpią zmiany!
Nie musisz już wertować i porównywać ustaw, aby dowiedzieć się na co zwrócić uwagę.
Ponadto w EDUstrefie znajdziesz także instrukcję, jak wypełniać dokument JEDZ w przyjemnej, edytowalnej formie MS Word. Już niedługo każdy uczestnik rynku zamówień publicznych będzie zobowiązany do stosowania go na co dzień.
By zyskać dostęp do EDUstrefy, zapisz się na jedno ze szkoleń.

http://edustrefa.apexnet.com.pl/

Komisja w ferworze pracy

W poniedziałek, 11 kwietnia 2016, odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej gospodarki i rozwoju dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas posiedzenia udało się przedyskutować zaledwie kilkanaście z prawie 180 zapisów ustawy. Kolejne posiedzenia odbywają się dzisiaj i jutro. Zobaczymy, co z nich wyniknie. Ostateczny termin zakończenia prac komisji i przedstawienia wniosków upływa 26 kwietnia. Pozostaje nam czekać na informacje. A te mamy z pierwszej ręki! W posiedzeniach biorą udział nasi specjaliści: Iwona Holka i Damian Michalak. Śledźcie naszą stronę, a na pewno będziecie na bieżąco.

Tymczasem na wszystkich z Was, którzy posiadają dostęp do EDUstrefy, czeka świetny materiał poświęcony nowelizacji. Jest to porównanie obecnej ustawy i planowanej nowelizacji pod kątem zmian, jakie wprowadza. Zobaczycie, w których miejscach ustawa zostanie zmieniona.

Dla tych z Was, którzy nie mają dostępu do EDUstrefy pozostaje tylko jedno – zapisać się na szkolenie. Tym sposobem, poza świetnymi materiałami, dostaniecie zastrzyk wiedzy dotyczącej zamówień publicznych.

Prawda, że warto?

Dokument JEDZ- do zJEDZenia czy odbije się czkawką?

Opublikowane 6 stycznia 2016 roku rozporządzanie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 wprowadziło standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Czym jest właściwie JEDZ?
Ułatwieniem! Do tej pory główną przeszkodą stojącą na drodze do uczestnictwa w zamówieniach publicznych, szczególnie przez podmioty z sektora MŚP wiązały się z koniecznością przedstawienia przez wykonawców dużej liczby dokumentów i zaświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania. Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji.

Dokument JEDZ został ustandaryzowany i zredagowany w ten sposób, aby wyeliminować potrzebę przedstawiania niepotrzebnych zaświadczeń i dokumentów odnoszących się do przyjętych w postępowaniu kryteriów wykluczenia i kwalifikacji.
W formularzu można znaleźć takie elementy jak informacje odnośnie postępowania o udzielenia zamówienia oraz zamawiającego, wykonawcy, kryteriów wykluczenia, podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo, płatnościami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, niewypłacalnością, konfliktem interesów itd.

Zalety stosowania JEDZ
• Dla wykonawców- brak konieczności samodzielnego uzyskiwania wszystkich dokumentów potwierdzających okoliczności związane z kwalifikacją podmiotową,
• Dla zamawiających- uproszczenie analizy złożonych przez wykonawców dokumentów
• Obniżenie kosztów postępowań
• Uproszczenie postępowań zagranicznych
Warto jednak dodać, że przy każdych dużych zmianach pojawiają się również obawy przed stosowaniem dokumentu wynikające przede wszystkim z niedoprecyzowanych uregulowań stosowania dokumentu na etapie krajowym. Wydaje się jednak, że wszelkie zmiany zmierzające do ułatwienia i uproszczenia systemu zamówień publicznych są potrzebne i nieuniknione.