Forum


Powrót Pełnomocnictwo do oferty kopia czy oryginał

A.

Aldona .....

0

Witam,
w tej chwili nie ma Prezesa Spółki z o.o. który w KRS jest jedyną osobą do reprezentowania spółki a chcemy przystąpić do przetargu. Prezes za granicą więc może ewentualnie przesłać pełnomocnictwo skanem udzielone jednemu z członków zarządu, który również widnieje w KRS (ale jako członek a nie osoba do reprezentacji).
Czy składając kopię pełnomocnictwa zostaniemy odrzuceni czy wezwani do uzupełnienia? Czy kopia ma być potwierdzona za zgodność przez członka zarządu??
Witam, w tej chwili nie ma Prezesa Spółki z o.o. który w KRS jest jedyną osobą do reprezentowania spółki a chcemy przystąpić do przetargu. Prezes za granicą więc może ewentualnie przesłać pełnomocnictwo skanem udzielone jednemu z członków zarządu, który również widnieje w KRS (ale jako członek a nie osoba do reprezentacji). Czy składając kopię pełnomocnictwa zostaniemy odrzuceni czy wezwani do uzupełnienia? Czy kopia ma być potwierdzona za zgodność przez członka zarządu??
1
2018-01-25 08:41 0

D.

Dariusz .....

3

Pełnomocnictwo powinno byc złozone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginalem przez notariusza. Jeśli nie zostanie zachowana jedna z tych form to zostaniecie (powinniscie byc) Państwo wezwani do uzupełnienia w trybie art. 26 ust.3a PZP
Pełnomocnictwo powinno byc złozone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginalem przez notariusza. Jeśli nie zostanie zachowana jedna z tych form to zostaniecie (powinniscie byc) Państwo wezwani do uzupełnienia w trybie art. 26 ust.3a PZP
1
2018-01-25 08:45 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy