Forum


Powrót zamawiający posiada udziały u wykonawcy

A.

Agnieszka .....

1

ofertę w postępowaniu złożyła spółka z tej samej grupy kapitałowej co zamawiający, dodatkowo zamawiający posiada udziały w tej spółce
czy w tym przypadku można uznać że kierownik zamawiającego (członkowie zarządu) pozostają z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
jeżeli tak to zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP bo kierownika zamawiającego nie wyłączymy z postępowania
miał może ktoś taki przypadek?
ofertę w postępowaniu złożyła spółka z tej samej grupy kapitałowej co zamawiający, dodatkowo zamawiający posiada udziały w tej spółce czy w tym przypadku można uznać że kierownik zamawiającego (członkowie zarządu) pozostają z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób jeżeli tak to zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 PZP bo kierownika zamawiającego nie wyłączymy z postępowania miał może ktoś taki przypadek?
1
2018-01-30 13:17 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zamawiający jest w grupie kapitałowej... Zamawiający to jaka jednostka/sektor? Żeby podjąć decyzję to niestety, ale potrzeba więcej szczegółów dotyczącej grupy kapitałowej, zależności i stwierdzenia czy ma to wpływ na ogłoszone postępowanie: przygotowanie i złożenie oferty.
Kierownik zamawiającego zawsze może przekazać pełnomocnictwo do pełnienia czynności przypisanych dla niego. Nie może to być wykonane w sposób pozorny: dał pełnomocnictwo, niby się wyłączył a wciąż uczestniczy podejmując decyzje.
Zamawiający jest w grupie kapitałowej... Zamawiający to jaka jednostka/sektor? Żeby podjąć decyzję to niestety, ale potrzeba więcej szczegółów dotyczącej grupy kapitałowej, zależności i stwierdzenia czy ma to wpływ na ogłoszone postępowanie: przygotowanie i złożenie oferty. Kierownik zamawiającego zawsze może przekazać pełnomocnictwo do pełnienia czynności przypisanych dla niego. Nie może to być wykonane w sposób pozorny: dał pełnomocnictwo, niby się wyłączył a wciąż uczestniczy podejmując decyzje.
1
2018-01-31 07:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy