Forum


Powrót czy wymagane sa referencje?

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym prowadzonym poniżej progów unijnych Wykonawca na spełnienie warunku udziału miał wykazać się jedną usługą polegającą na na opracowaniu i wydawaniu co najmniej 1 wydawnictwa ciągłego o numerze ISSN. Jedną z ofert złożyło wydawnictwo, które w wykazie wskazało usługę polegająca na wydawaniu swojej gazety. Jest to usługa ciągła. Do oferty Wykonawca dołączył aktualny numer gazety. Czy powinien on dołączyć referencje (wiązało by się to z wystawieniem referencji dla samego siebie). Proszę o pomoc w tej sprawie.
W przetargu nieograniczonym prowadzonym poniżej progów unijnych Wykonawca na spełnienie warunku udziału miał wykazać się jedną usługą polegającą na na opracowaniu i wydawaniu co najmniej 1 wydawnictwa ciągłego o numerze ISSN. Jedną z ofert złożyło wydawnictwo, które w wykazie wskazało usługę polegająca na wydawaniu swojej gazety. Jest to usługa ciągła. Do oferty Wykonawca dołączył aktualny numer gazety. Czy powinien on dołączyć referencje (wiązało by się to z wystawieniem referencji dla samego siebie). Proszę o pomoc w tej sprawie.
1
2018-04-20 08:21 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

To nie jest usługa w myśl PZP. Polecam wyrok KIO z dnia 3 stycznia 2014 r. (KIO 2873/13): "przez doświadczenie zawodowe w rozumieniu ustawy p.z.p. nie można rozumieć tylko faktu wykonania określonych czynności, prac na własną rzecz, a nie cudzą. W doświadczeniu zawodowym muszą wystąpić okoliczności odbioru prac (potwierdzenie należytego wykonania) przez zamawiającego (odbiorca prac), oraz odpłatność tych prac (wynagrodzenie)".
To nie jest usługa w myśl PZP. Polecam wyrok KIO z dnia 3 stycznia 2014 r. (KIO 2873/13): "przez doświadczenie zawodowe w rozumieniu ustawy p.z.p. nie można rozumieć tylko faktu wykonania określonych czynności, prac na własną rzecz, a nie cudzą. W doświadczeniu zawodowym muszą wystąpić okoliczności odbioru prac (potwierdzenie należytego wykonania) przez zamawiającego (odbiorca prac), oraz odpłatność tych prac (wynagrodzenie)".
1
2018-04-20 08:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy