Forum


Powrót wartość zamówienia

D.

Dagmara .....

1

na początku roku określona została wartość szacunkowa na roboty budowlane (liniowe), na część zadań nie było jeszcze kosztorysów, więc wartość na te zadania została określona na podstawie takich samych robót z poprzedniego roku; łączna wartość na planowane zadania wynosił poniżej progów unijnych; kilka postępowań już zostało zakończonych, przed uruchomieniem kolejnego postępowania, po wykonaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że po uaktualnieniu wartości szacunkowej wszystkich robót przekroczony został próg unijny; zastanawiam się czy aktualizując łączną wartość szacunkową powinnam uwzględniać już zakończone postępowania (podkreślam, że wszystkie zadania były planowane do realizacji, nie ma tu mowy o nowych zamówieniach)?
na początku roku określona została wartość szacunkowa na roboty budowlane (liniowe), na część zadań nie było jeszcze kosztorysów, więc wartość na te zadania została określona na podstawie takich samych robót z poprzedniego roku; łączna wartość na planowane zadania wynosił poniżej progów unijnych; kilka postępowań już zostało zakończonych, przed uruchomieniem kolejnego postępowania, po wykonaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że po uaktualnieniu wartości szacunkowej wszystkich robót przekroczony został próg unijny; zastanawiam się czy aktualizując łączną wartość szacunkową powinnam uwzględniać już zakończone postępowania (podkreślam, że wszystkie zadania były planowane do realizacji, nie ma tu mowy o nowych zamówieniach)?
0
2018-06-15 10:59 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli dobrze rozumiem na poczatku 2018r wartośc zamówienia relizowanego w częściach (powiedzmy przykładowo) na część A, B i C była poniżej proguUE. w trakcie roku realizowano częśc A i B pozostała C. Zamawiający stosownie do art 35 ust 2 dokonał przeszacowania wartości w zakresie pozostałej częsci tj C. W wyniku tego działania ma nową wartość zamówienia dla C oraz dla sumy A,Bi C Dla części C stosuje te przepisy które sa właściwe dla nowej wartości.
Jeśli dobrze rozumiem na poczatku 2018r wartośc zamówienia relizowanego w częściach (powiedzmy przykładowo) na część A, B i C była poniżej proguUE. w trakcie roku realizowano częśc A i B pozostała C. Zamawiający stosownie do art 35 ust 2 dokonał przeszacowania wartości w zakresie pozostałej częsci tj C. W wyniku tego działania ma nową wartość zamówienia dla C oraz dla sumy A,Bi C Dla części C stosuje te przepisy które sa właściwe dla nowej wartości.
0
2018-06-15 15:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy