Forum


Powrót wyjaśnienie treści oferty

H.

Helena .....

2

Przetarg nieograniczony. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. W najtańszej ofercie, dwie wykazane usługi w Formularzu ofertowym, wykonane przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia zostały opisane w niejasny sposób. Wykonawcę wezwałam do złożenia wyjaśnień dot. usług wykazanych w formularzu ofertowym. W wyjaśnieniach Wykonawca podał, że faktycznie usługi te nie spełniają warunku i podał nową usługę wykonaną przez osobę skier. do real. zam. , która spełnia stawiane warunki. Czy w tej sytuacji zaliczenie nowej usługi będzie zmianą treści oferty? Nie mogę chyba jej uznać.
Przetarg nieograniczony. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. W najtańszej ofercie, dwie wykazane usługi w Formularzu ofertowym, wykonane przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia zostały opisane w niejasny sposób. Wykonawcę wezwałam do złożenia wyjaśnień dot. usług wykazanych w formularzu ofertowym. W wyjaśnieniach Wykonawca podał, że faktycznie usługi te nie spełniają warunku i podał nową usługę wykonaną przez osobę skier. do real. zam. , która spełnia stawiane warunki. Czy w tej sytuacji zaliczenie nowej usługi będzie zmianą treści oferty? Nie mogę chyba jej uznać.
0
2018-07-03 12:23 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 198

Jak dobrze zrozumiałem - doświadczenie osoby skierowanej stanowiło punktowane kryterium, a nie warunek udziału.
W takim przypadku Wykonawcy nie wolno wprowadzić nowej pozycji (oferta po prostu nie otrzyma punktów)
Jak dobrze zrozumiałem - doświadczenie osoby skierowanej stanowiło punktowane kryterium, a nie warunek udziału. W takim przypadku Wykonawcy nie wolno wprowadzić nowej pozycji (oferta po prostu nie otrzyma punktów)
0
2018-07-03 13:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy