Forum


Powrót Kolejność w procedurze odwróconej

M.

Monika .....

0

Został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej progów z przewidzianą procedurą odwróconą. Wpłynęła jedna oferta. Proszę o inf w jakiej kolejności
powinnam poprawnie przeprowadzić czynności....? Po otwarciu zamieściliśmy inf z otwarcia na str internetowej, sprawdziliśmy ofertę pod katem odrzucenia i zgodności treści oferty z SIWZ. Jest ok. JEDZ też wpłynął w poprawnej formie. Czy już na tym etapie przyznajemy pkt wg kryteriów i zamieszczamy inf na stronie z punktacją a następnie wzywamy Wykonawcę na podst.26 ust.1 ? Czy inf z punktacją powinna zostać zamieszczona łącznie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty?
Został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej progów z przewidzianą procedurą odwróconą. Wpłynęła jedna oferta. Proszę o inf w jakiej kolejności powinnam poprawnie przeprowadzić czynności....? Po otwarciu zamieściliśmy inf z otwarcia na str internetowej, sprawdziliśmy ofertę pod katem odrzucenia i zgodności treści oferty z SIWZ. Jest ok. JEDZ też wpłynął w poprawnej formie. Czy już na tym etapie przyznajemy pkt wg kryteriów i zamieszczamy inf na stronie z punktacją a następnie wzywamy Wykonawcę na podst.26 ust.1 ? Czy inf z punktacją powinna zostać zamieszczona łącznie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty?
0
2018-07-10 10:21 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 195

W przypadku jednej oferty nie ma różnicy w zastosowaniu procedury odwróconej.
Najpierw informacja na stronie o złożonych ofertach (WSZYSTKICH).
Potem sprawdzenie ofert pod kątem art. 89
Na koniec 26.1 względem najwyżej ocenionego
Jak wszystko ok wówczas wynik i publikacja
W przypadku jednej oferty nie ma różnicy w zastosowaniu procedury odwróconej. Najpierw informacja na stronie o złożonych ofertach (WSZYSTKICH). Potem sprawdzenie ofert pod kątem art. 89 Na koniec 26.1 względem najwyżej ocenionego Jak wszystko ok wówczas wynik i publikacja
0
2018-07-10 10:34 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy