Forum


Powrót oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia

M.

Magdalena .....

0

dostawa komputera: Zamawiający w zał. 3-opis przedm. zam. podał parametry techniczne komputera, ktory chce zakupić oraz w SIWZ zawarł zapis: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia dokumentacji
technicznej. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez
Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/adres strony WWW producenta lub dystrybutora zawierającej
opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia."
Jednym z wymagań było aby komputer posiadał dodatkowe oprogramowanie tj. program antywirusowy oraz pakiet Office, Wykonawca nie odniósł się w ogóle do tego parametru w dostarczonej dokumentacji technicznej komputera.
I teraz pytanie: czy to jest istotna zmiana oferty, ponieważ oprogramowanie antywirus i Office jest cennotwórczei jest podstawa do odrzucenia oferty na podst. Art 89 ust.2 ponieważ nie można zastosować Art. 87 ust.2 pkt.3 bo powoduje istotną zmianę treści oferty.
Wydaje mi się, że to jest na wprost niezgodnosć z opisem przedm. zam (a tym samym SIWZ bo OPZ jst załącznikiem do SIWZ) i nie ma tu na jakiej podstawie wezwać do wyjaśnień/ uzupełnień więc trzeba odrzucić na podst Art. 89 ust.2.
Czy mieliście takie przypadki?
dostawa komputera: Zamawiający w zał. 3-opis przedm. zam. podał parametry techniczne komputera, ktory chce zakupić oraz w SIWZ zawarł zapis: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia dokumentacji technicznej. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/adres strony WWW producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia." Jednym z wymagań było aby komputer posiadał dodatkowe oprogramowanie tj. program antywirusowy oraz pakiet Office, Wykonawca nie odniósł się w ogóle do tego parametru w dostarczonej dokumentacji technicznej komputera. I teraz pytanie: czy to jest istotna zmiana oferty, ponieważ oprogramowanie antywirus i Office jest cennotwórczei jest podstawa do odrzucenia oferty na podst. Art 89 ust.2 ponieważ nie można zastosować Art. 87 ust.2 pkt.3 bo powoduje istotną zmianę treści oferty. Wydaje mi się, że to jest na wprost niezgodnosć z opisem przedm. zam (a tym samym SIWZ bo OPZ jst załącznikiem do SIWZ) i nie ma tu na jakiej podstawie wezwać do wyjaśnień/ uzupełnień więc trzeba odrzucić na podst Art. 89 ust.2. Czy mieliście takie przypadki?
0
2018-08-02 20:59 0

J.

Joanna .....

68

Proszę zanim Pani zacznie odrzucać zastosować wyjaśnienie treści złożonej oferty poprzez zadanie pytania wprost, tzn. czy w złożonej ofercie komputer zawiera oprogramowanie i pakiet:)
Proszę zanim Pani zacznie odrzucać zastosować wyjaśnienie treści złożonej oferty poprzez zadanie pytania wprost, tzn. czy w złożonej ofercie komputer zawiera oprogramowanie i pakiet:)
0
2018-08-03 07:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy