Forum


Powrót Brak wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą,a unieważnienie postępowania

S.

Sylwia .....

0

Witam, W przetargu nieograniczonym Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą jeszcze przed wezwaniem do przedłożenia dokumentów oraz przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Dodam, że jest to jedyna oferta. Co teraz należy zrobić z postępowaniem? Odrzucić ofertę i unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 czy w momencie braku zgody i upływu terminu związania z ofertą nic nie należy robić z tym postępowaniem jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta?
Witam, W przetargu nieograniczonym Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą jeszcze przed wezwaniem do przedłożenia dokumentów oraz przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Dodam, że jest to jedyna oferta. Co teraz należy zrobić z postępowaniem? Odrzucić ofertę i unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 czy w momencie braku zgody i upływu terminu związania z ofertą nic nie należy robić z tym postępowaniem jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta?
0
2018-11-09 09:45 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 434

Odrzucic oferte - art 89 ust 1 pkt 7a i uniewaznić postepowanie art 93 ust 1 pkt 1
Odrzucic oferte - art 89 ust 1 pkt 7a i uniewaznić postepowanie art 93 ust 1 pkt 1
0
2018-11-09 09:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy