Forum


Powrót Zmiana SIWZ i terminu składania ofert, a złożona oferta

H.

Hubert .....

21

Zamawiający w ramach wyjaśnień treści SIWZ dokonał modyfikacji zapisów we wzorze umowy, który stanowił załącznik do SIWZ oraz w SIWZ. Pozostałe załączniki, m.in. formularz ofertowy itd. nie uległy zmianie. Jednocześnie przedłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2019 r. W między czasie jeden z wykonawców złożył ofertę z dopiskiem na kopercie ,,Nie otwierać przed 03.01.2019 r." (czyli w pierwotnym terminie składania ofert).

Czy w takim wypadku wykonawca powinien wycofać tą ofertę i złożyć jeszcze raz, czy zamawiający powinien ją normalnie otworzyć wraz z innymi ofertami w prawidłowym terminie składania ofert ? Wymagane wraz z ofertą załączniki nie uległy zmianie w związku z modyfikacją SIWZ. Proszę o podpowiedź
Zamawiający w ramach wyjaśnień treści SIWZ dokonał modyfikacji zapisów we wzorze umowy, który stanowił załącznik do SIWZ oraz w SIWZ. Pozostałe załączniki, m.in. formularz ofertowy itd. nie uległy zmianie. Jednocześnie przedłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2019 r. W między czasie jeden z wykonawców złożył ofertę z dopiskiem na kopercie ,,Nie otwierać przed 03.01.2019 r." (czyli w pierwotnym terminie składania ofert). Czy w takim wypadku wykonawca powinien wycofać tą ofertę i złożyć jeszcze raz, czy zamawiający powinien ją normalnie otworzyć wraz z innymi ofertami w prawidłowym terminie składania ofert ? Wymagane wraz z ofertą załączniki nie uległy zmianie w związku z modyfikacją SIWZ. Proszę o podpowiedź
0
2019-01-03 14:49 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

1.Obowiązuje nowy termin składania ofert.
2.Wykonawca może samodzielnie wycofać lub zmienić wcześniej złożoną ofertę, jak się zorientuje że zmieniono termin.
3. Jesli wykonawca nie wykona żadnych działań zamawiający otworzy ofertę w nowym terminie i dokona jej oceny oraz innych ofert zgodnie ze zmienionymi postanowieniami siwz.
1.Obowiązuje nowy termin składania ofert. 2.Wykonawca może samodzielnie wycofać lub zmienić wcześniej złożoną ofertę, jak się zorientuje że zmieniono termin. 3. Jesli wykonawca nie wykona żadnych działań zamawiający otworzy ofertę w nowym terminie i dokona jej oceny oraz innych ofert zgodnie ze zmienionymi postanowieniami siwz.
0
2019-01-03 15:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy