Forum


Powrót Wolna ręka powyżej progów.

G.

Grażyna .....

1

Przygotowaliśmy zaproszenie i zawiadomienie do Prezesa UZP, ale nasuwają się nam różne wątpliwości:
Czy zamówienie z wolnej ręki powyżej progów przeprowadza się przy użyciu Mini portalu?
Czy negocjacje również odbywają się przy użyciu poczty elektronicznej?
Przygotowaliśmy zaproszenie i zawiadomienie do Prezesa UZP, ale nasuwają się nam różne wątpliwości: Czy zamówienie z wolnej ręki powyżej progów przeprowadza się przy użyciu Mini portalu? Czy negocjacje również odbywają się przy użyciu poczty elektronicznej?
0
2019-03-04 08:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Zamówienie z wolnej ręki nie trzeba przeprowadzać przy użyciu miniportalu, tutaj nie ma ofert, szyfrowanie i deszyfrowanie jest zbędne. Jedynie JEDZa i dokumenty/oświadczenia wykonawca powinien przesłać na wskazanego maila i opatrzyć pliki kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Negocjacje odbywają się ustnie np. w siedzibie zamawiającego, potem spisuje się protokół. Ale oczywiście jak ktoś się uprze to może korzystać z miniportalu i jakąś komunikację prowadzić na tej podstawie z wykonawcą.
Zamówienie z wolnej ręki nie trzeba przeprowadzać przy użyciu miniportalu, tutaj nie ma ofert, szyfrowanie i deszyfrowanie jest zbędne. Jedynie JEDZa i dokumenty/oświadczenia wykonawca powinien przesłać na wskazanego maila i opatrzyć pliki kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Negocjacje odbywają się ustnie np. w siedzibie zamawiającego, potem spisuje się protokół. Ale oczywiście jak ktoś się uprze to może korzystać z miniportalu i jakąś komunikację prowadzić na tej podstawie z wykonawcą.
0
2019-03-04 08:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy