Forum


Powrót Materiały szkoleniowe - Czat Grzegorz

G.

Grzegorz .....

5

Przed chwilą przeczytałem poniższe stanowisko i mając na uwadze moje ostatnie doświadczenia wydaje mi się, że należałoby doprecyzować prezentowane stanowisko.

pytanie nr 28
"28. Czy Zamawiający może poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
w formularzu ofertowym stawkę VAT w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie
ją zmienił (Zamawiający podał stawkę 23% a Wykonawca wpisał 8%)"

"Jeżeli taka korekta nie powoduje istotnych zmian w treści
oferty (np. należy skorygować w ten sposób tylko 1 ze 100
pozycji formularza cenowego) to nawet musi."

Zakładam, że ww. stanowisko jest podyktowane założeniem, że Wykonawca popełnił nieświadomie omyłkę polegającą na zmianie stawki VAT podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym – w żaden sposób nie powinno się odnosić do sytuacji w której Wykonawca świadomie zmienia stawkę VAT z uwagi na fakt, że Zamawiający podając stawkę VAT błędnie określił jej wysokość.

Mając na uwadze przetargi na dostawy w których występuje znacząca ilość pozycji do wyceny (np. 100), określanie przez zamawiającego stawki VAT wydaje się dużym błędem. Wiedza wykonawców w zakresie prawidłowej stawki VAT powinna być dużo większa od zamawiającego.
Przed chwilą przeczytałem poniższe stanowisko i mając na uwadze moje ostatnie doświadczenia wydaje mi się, że należałoby doprecyzować prezentowane stanowisko. pytanie nr 28 "28. Czy Zamawiający może poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp w formularzu ofertowym stawkę VAT w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie ją zmienił (Zamawiający podał stawkę 23% a Wykonawca wpisał 8%)" "Jeżeli taka korekta nie powoduje istotnych zmian w treści oferty (np. należy skorygować w ten sposób tylko 1 ze 100 pozycji formularza cenowego) to nawet musi." Zakładam, że ww. stanowisko jest podyktowane założeniem, że Wykonawca popełnił nieświadomie omyłkę polegającą na zmianie stawki VAT podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym – w żaden sposób nie powinno się odnosić do sytuacji w której Wykonawca świadomie zmienia stawkę VAT z uwagi na fakt, że Zamawiający podając stawkę VAT błędnie określił jej wysokość. Mając na uwadze przetargi na dostawy w których występuje znacząca ilość pozycji do wyceny (np. 100), określanie przez zamawiającego stawki VAT wydaje się dużym błędem. Wiedza wykonawców w zakresie prawidłowej stawki VAT powinna być dużo większa od zamawiającego.
0
2019-03-11 09:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy