Forum


Powrót Oferta niezgodna ze SIWZ, inne omyłki w ofercie?

MZ

Małgorzata Załuska

0

W trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca złożył ofertę na złym druku (druk z poprzedniego roku). Cena oferty została określona jako: stawka netto za m2 pomnożona przez ilość metrów określona przez Zamawiającego. Ilość m2 w prawidłowym druku jest inna niż w tym, na którym złożył ofertę wykonawca. Jednakże, Wykonawca proponowaną stawkę netto pomnożył przez prawidłową ilość m2 i taka wartość wpisał na złym druku oferty. Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta. Bardzo proszę o udzielenie pomocy Czy należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 czyli nie zgodności oferty ze SIWZ, czy można potraktować to jako inną omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3. lub wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?
W trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca złożył ofertę na złym druku (druk z poprzedniego roku). Cena oferty została określona jako: stawka netto za m2 pomnożona przez ilość metrów określona przez Zamawiającego. Ilość m2 w prawidłowym druku jest inna niż w tym, na którym złożył ofertę wykonawca. Jednakże, Wykonawca proponowaną stawkę netto pomnożył przez prawidłową ilość m2 i taka wartość wpisał na złym druku oferty. Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta. Bardzo proszę o udzielenie pomocy Czy należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 czyli nie zgodności oferty ze SIWZ, czy można potraktować to jako inną omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3. lub wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?
0
2019-03-15 13:43 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Złożenie oferty na innym - starym, swoim itp druku nie skutkuje jej nieważnościa. Jesli wykonawca przyjął prawidłową ilość metrów i wskazał cenę, a także inne elementy merytoryczne oferty sa podane, to ofertę należy przyjąć. Z tego co Pani opisała nie bardzo widzę potrzebyt poprawiania omyłki w trybie wskazanym lub wzywania o wyjaśnienia. Nie trzeba wyjaśniac zmiany druku - część formalna oferty, jeśli jej część merytoryczna jest dla zamawiającego jasna.
Złożenie oferty na innym - starym, swoim itp druku nie skutkuje jej nieważnościa. Jesli wykonawca przyjął prawidłową ilość metrów i wskazał cenę, a także inne elementy merytoryczne oferty sa podane, to ofertę należy przyjąć. Z tego co Pani opisała nie bardzo widzę potrzebyt poprawiania omyłki w trybie wskazanym lub wzywania o wyjaśnienia. Nie trzeba wyjaśniac zmiany druku - część formalna oferty, jeśli jej część merytoryczna jest dla zamawiającego jasna.
0
2019-03-15 14:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy