Forum


Powrót art. 67 ust. 6

J.

Justyna .....

5

Chcę ogłosić przetarg na zamontowanie urządzeń siłowych, w II etapie planowanie jest posadowienie kolejnych urządzeń. z tego względu , że urządzenia maja być montowane na jednym słupie chciałabym aby poźniej mieć możliwość zlecenia robót temu samemu wykonawcy.
Proszę o pomoc w sformułowaniu zapisów dotyczących udzielenia zamówień z pkt. 67 us. 6, a mianowicie szacowanie wartości, czy tę wartość gdzieś podaję, czy po prostu mam kosztorys inwestorski na dodatkową wartość zamówienia już na etapie ogłaszania przetargu?
Zakres i warunki - co można tu wpisać?
Wartość jak wpisać czy [podać konkretna kwotę z kosztorysu inwestorskiego czy wartość procentową?
do jakiej wartości mogę udzielić zamówień z art. 67 ust. 6?
Chcę ogłosić przetarg na zamontowanie urządzeń siłowych, w II etapie planowanie jest posadowienie kolejnych urządzeń. z tego względu , że urządzenia maja być montowane na jednym słupie chciałabym aby poźniej mieć możliwość zlecenia robót temu samemu wykonawcy. Proszę o pomoc w sformułowaniu zapisów dotyczących udzielenia zamówień z pkt. 67 us. 6, a mianowicie szacowanie wartości, czy tę wartość gdzieś podaję, czy po prostu mam kosztorys inwestorski na dodatkową wartość zamówienia już na etapie ogłaszania przetargu? Zakres i warunki - co można tu wpisać? Wartość jak wpisać czy [podać konkretna kwotę z kosztorysu inwestorskiego czy wartość procentową? do jakiej wartości mogę udzielić zamówień z art. 67 ust. 6?
0
2019-05-29 10:11 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli to ogłoszenie w BZP to nie ma potrzeby wpisywania wartości szacunkowej. Tę wartość wpisujemy do protokołu.
Zakres i warunki muszą wynikać i być zgodne z przedmiotem zamówienia. W tym przypadku ważne jest na czym zależy Zamawiającemu.
Jeżeli to ogłoszenie w BZP to nie ma potrzeby wpisywania wartości szacunkowej. Tę wartość wpisujemy do protokołu. Zakres i warunki muszą wynikać i być zgodne z przedmiotem zamówienia. W tym przypadku ważne jest na czym zależy Zamawiającemu.
0
2019-05-30 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy