Forum


Powrót dostawa wraz z montażem - wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

M.

Marta .....

2

Przetarg nieograniczony: dostawy
Przedmiot zamówienia: dostawa wodomierzy wraz z montażem
Czy w SIWZ mam żądać od wykonawców realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę? Do dostaw art. 29 ust. 3a. nie ma zastosowania, ale co z tym montażem? Nie określać w ogóle tego wymogu czy tylko dla zakresu robót związanych z montażem?
Przetarg nieograniczony: dostawy Przedmiot zamówienia: dostawa wodomierzy wraz z montażem Czy w SIWZ mam żądać od wykonawców realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę? Do dostaw art. 29 ust. 3a. nie ma zastosowania, ale co z tym montażem? Nie określać w ogóle tego wymogu czy tylko dla zakresu robót związanych z montażem?
0
2019-06-11 12:27 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 627

To zależy od specyfiki danego zamówienia - czy ten montaż wodomierzy będzie na dużą skalę i czy ile czasu będzie trwał? np. jeżeli to będzie dostawa po kilka wodomierzy na miesiąc (np. montaż trwający tylko kilka dni w miesiącu) to nie ma sensu wymagać umowy o pracę, tak samo jeżeli Wykonawca dostarczy dużo wodomierzy ale ich montaż nie potrwa dłużej niż miesiąc.
To zależy od specyfiki danego zamówienia - czy ten montaż wodomierzy będzie na dużą skalę i czy ile czasu będzie trwał? np. jeżeli to będzie dostawa po kilka wodomierzy na miesiąc (np. montaż trwający tylko kilka dni w miesiącu) to nie ma sensu wymagać umowy o pracę, tak samo jeżeli Wykonawca dostarczy dużo wodomierzy ale ich montaż nie potrwa dłużej niż miesiąc.
0
2019-06-11 14:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy