Forum


Powrót Przetarg na dostawę pojazdu/maszyny

K.

Katarzyna .....

26

Czy dobrze postępuję, żądając złożenia wraz z ofertą w przetargach nieograniczonych, formularza parametrów technicznych pojazdu/maszyny - w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Czy powinnam jednak żądać tego formularza tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na dalszym etapie postępowania tj. na potwierdzenie warunku, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego?
Dodam, że parametry techniczne nie stanowią kryterium oceny ofert.

Jak u Was jest to praktykowane?
Czy dobrze postępuję, żądając złożenia wraz z ofertą w przetargach nieograniczonych, formularza parametrów technicznych pojazdu/maszyny - w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Czy powinnam jednak żądać tego formularza tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na dalszym etapie postępowania tj. na potwierdzenie warunku, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego? Dodam, że parametry techniczne nie stanowią kryterium oceny ofert. Jak u Was jest to praktykowane?
0
2019-07-02 09:20 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Moim zdaniem takie żądanie jest uzasadnione.Zamawiający stosując procedurę odwróconą, powinien wymagać złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania. Czyli parametry techniczne pojazdu wykonawca powinien dołączyć do oferty. Gdyby badaniu pod względem zgodności treści oferty podlegał tylko najwyżej oceniony, to procedura odwrócona nie miała by sensu, gdyż pozostałe oferty w ogóle nie podlegałyby ocenie w zakresie zgodności oferty z przedmiotem zamówienia.
Moim zdaniem takie żądanie jest uzasadnione.Zamawiający stosując procedurę odwróconą, powinien wymagać złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają jego wymagania. Czyli parametry techniczne pojazdu wykonawca powinien dołączyć do oferty. Gdyby badaniu pod względem zgodności treści oferty podlegał tylko najwyżej oceniony, to procedura odwrócona nie miała by sensu, gdyż pozostałe oferty w ogóle nie podlegałyby ocenie w zakresie zgodności oferty z przedmiotem zamówienia.
0
2019-07-02 09:52 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy