Forum


Powrót Dokumenty przedmiotowe

A.

Agata .....

0

Czy w przetargu nieograniczonym(procedura odwrócona) poniżej progów unijnych na roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe)trzeba żądać przedstawienia np. kart katalogowych lub specyfikacji technicznych w celu potwierdzenia, że sprzęt który jest montowany spełnia wymagania z projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej? A jeżeli tak to na jakim etapie, czy razem z oferta czy też wzywać do złożenia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Czy też można zażądać tylko wskazania ceny ryczałtowej w formularzu ofertowym bez konieczności wyszczególniania jaki sprzęt i jakie parametry i dołączania dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia wymagania. Myślałam tylko o samym oświadczeniu że oferowany sprzęt spełnia wymagania z SIWZ. Jest to mój pierwszy przetarg na budowlankę i trochę się gubię.
Czy w przetargu nieograniczonym(procedura odwrócona) poniżej progów unijnych na roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe)trzeba żądać przedstawienia np. kart katalogowych lub specyfikacji technicznych w celu potwierdzenia, że sprzęt który jest montowany spełnia wymagania z projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej? A jeżeli tak to na jakim etapie, czy razem z oferta czy też wzywać do złożenia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Czy też można zażądać tylko wskazania ceny ryczałtowej w formularzu ofertowym bez konieczności wyszczególniania jaki sprzęt i jakie parametry i dołączania dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia wymagania. Myślałam tylko o samym oświadczeniu że oferowany sprzęt spełnia wymagania z SIWZ. Jest to mój pierwszy przetarg na budowlankę i trochę się gubię.
0
2019-07-11 08:52 0

J.

Jagoda .....

49

To jest wola zamawiającego, czy chce karty katalogowe lub specyfikacje techniczne otrzymać na etapie postępowania - znam to raczej z dostaw niż z robót budowlanych, ale nie wiem, jakie to jest zamówienie i jaka jest wartość danego sprzętu/materiału i jego udział w wartości zamówienia.
Znam praktykę bardzo okrajającą ten zakres dokumentacji w postępowaniu - zapis w umowie, że karty katalogowe i specyfikacje techniczne będą weryfikowane pod względem zgodności z OPZ, tj. dokumentacją projektową, przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem danego materiału/urządzenia.
To jest wola zamawiającego, czy chce karty katalogowe lub specyfikacje techniczne otrzymać na etapie postępowania - znam to raczej z dostaw niż z robót budowlanych, ale nie wiem, jakie to jest zamówienie i jaka jest wartość danego sprzętu/materiału i jego udział w wartości zamówienia. Znam praktykę bardzo okrajającą ten zakres dokumentacji w postępowaniu - zapis w umowie, że karty katalogowe i specyfikacje techniczne będą weryfikowane pod względem zgodności z OPZ, tj. dokumentacją projektową, przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem danego materiału/urządzenia.
0
2019-07-11 10:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy