Forum


Powrót Procedura odwrócona - art. 24aa upzp

K.

Katarzyna .....

26

Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, zgodnie z art. 24aa upzp:
wymagam próbki na porównanie wymagań opisanych przez Zamawiającego z zaoferowanym przez Wykonawcę produktem - dokument przedmiotowy art. 25 ust. 1 pkt. 2 upzp (spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego).
Czy próbka taka winna być załączona do oferty, a jeżeli tak to brak spełnienia wymagań przez załączoną próbkę powoduje odrzucenie oferty, bez możliwości skorzystania z art. 26 ust. 3 upzp?
Czy ewentualnie próbka taka winna być dostarczona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 upzp, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?
Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, zgodnie z art. 24aa upzp: wymagam próbki na porównanie wymagań opisanych przez Zamawiającego z zaoferowanym przez Wykonawcę produktem - dokument przedmiotowy art. 25 ust. 1 pkt. 2 upzp (spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego). Czy próbka taka winna być załączona do oferty, a jeżeli tak to brak spełnienia wymagań przez załączoną próbkę powoduje odrzucenie oferty, bez możliwości skorzystania z art. 26 ust. 3 upzp? Czy ewentualnie próbka taka winna być dostarczona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 upzp, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?
0
2019-07-29 13:42 0

J.

Jagoda .....

49

art. 10 c ust. 1 pkt 4 reguluje, że zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, jeżeli wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie powyższego przepisu domniemywać można, że próbka powinna być złożona wraz z ofertą.
art. 10 c ust. 1 pkt 4 reguluje, że zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, jeżeli wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Na podstawie powyższego przepisu domniemywać można, że próbka powinna być złożona wraz z ofertą.
0
2019-07-30 07:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy