Forum


Powrót Zwrot 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy

T.

Tomasz .....

2

Jeśli otrzymamy, od wykonawcy, 6 lat gwarancji na wybudowaną drogę, i żądamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to w jakim terminie jesteśmy zobowiązani zwrócić 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady? Czy to będzie termin, zgodnie z art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego - do 15 dni po 5 latach?
Jeśli otrzymamy, od wykonawcy, 6 lat gwarancji na wybudowaną drogę, i żądamy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to w jakim terminie jesteśmy zobowiązani zwrócić 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady? Czy to będzie termin, zgodnie z art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego - do 15 dni po 5 latach?
0
2019-09-23 12:18 1

J.

Joanna .....

68

jeśli Wykonawca gwarantuje 6lat a tak Pan napisał to 6 lat + 15 dni rękojmii:)
jeśli Wykonawca gwarantuje 6lat a tak Pan napisał to 6 lat + 15 dni rękojmii:)
0
2019-09-23 12:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy