Forum


Powrót Zaświadczenie z US

K.

Krystian .....

7

Witam.

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zgodnie z wymogiem zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US. Dokument na 3 kartkach.
Na 1 i 2 kartce podpis i potwierdzenie za zgodność z oryginałem. Na 3 kartce (na niej jest informacja o dokonaniu opłaty skarbowej i podpis urzędnika US) jest podpis Wykonawcy a pieczątka za zgodność źle odbiła (widać tylko datę a treść \"za zgodność z oryginałem\" już nie).

pozdrawiam
Witam. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zgodnie z wymogiem zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US. Dokument na 3 kartkach. Na 1 i 2 kartce podpis i potwierdzenie za zgodność z oryginałem. Na 3 kartce (na niej jest informacja o dokonaniu opłaty skarbowej i podpis urzędnika US) jest podpis Wykonawcy a pieczątka za zgodność źle odbiła (widać tylko datę a treść \"za zgodność z oryginałem\" już nie). pozdrawiam
1
2016-09-30 07:54 0

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Metody potwierdzania za zgodność z oryginałem często zamawiający określają w treści SIWZ. Część zamawiających poświęca temu zagadnieniu fragment SIWZ wskazując przykładowo, iż w przypadku składania dokumentów w kopii, potwierdzenie za zgodność z oryginałem musi znajdować się na każdej stronie dokumentu. Przepisy p.z.p., czy też rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów wskazują jedynie sytuacje, w których wykonawcy mogą posługiwać się oryginałami dokumentów bądź ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, ale nie precyzują zasad potwierdzania zgodności kopii dokumentów. Jeżeli zamawiający ma wątpliwość, czy kopia dokumentów została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę prawidłowo umocowaną do reprezentacji wykonawcy, to powinien tę kwestię wyjaśnić korzystając z uprawnień określonych art. 26 ustawy.
W twoim przypadku chyba bym wyjaśniła na podst. 26.4, czy ta trzecia strona to jest oryginał, czy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. I dobrze żeby wstawił datę
Metody potwierdzania za zgodność z oryginałem często zamawiający określają w treści SIWZ. Część zamawiających poświęca temu zagadnieniu fragment SIWZ wskazując przykładowo, iż w przypadku składania dokumentów w kopii, potwierdzenie za zgodność z oryginałem musi znajdować się na każdej stronie dokumentu. Przepisy p.z.p., czy też rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów wskazują jedynie sytuacje, w których wykonawcy mogą posługiwać się oryginałami dokumentów bądź ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, ale nie precyzują zasad potwierdzania zgodności kopii dokumentów. Jeżeli zamawiający ma wątpliwość, czy kopia dokumentów została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę prawidłowo umocowaną do reprezentacji wykonawcy, to powinien tę kwestię wyjaśnić korzystając z uprawnień określonych art. 26 ustawy. W twoim przypadku chyba bym wyjaśniła na podst. 26.4, czy ta trzecia strona to jest oryginał, czy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. I dobrze żeby wstawił datę
1
2016-09-30 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy