Forum


Powrót Zamówienia publiczne dot. przeciwdziałania koronawirusa

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Informacja: w życie weszła Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która ma też odnośnik do zamówień publicznych w art. 6:
Art. 6. Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Informacja: w życie weszła Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która ma też odnośnik do zamówień publicznych w art. 6: Art. 6. Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
0
2020-03-10 14:42 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 933

Fajnie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie badał i mierzył wysokiego prawdopodobieństwa lub gdzie zaczyna się ochrona zdrowia. Hahaha. Dobrze, że ustawa o COVID to przewiduje, bo wyłączono wszystkie tryby z ustawy PZP.
Fajnie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie badał i mierzył wysokiego prawdopodobieństwa lub gdzie zaczyna się ochrona zdrowia. Hahaha. Dobrze, że ustawa o COVID to przewiduje, bo wyłączono wszystkie tryby z ustawy PZP.
0
2020-03-10 14:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy