Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy elektronicznie

J.

Jadwiga .....

1

Czy w zawiązku z obecną sytuacją (pandemią) i Wykonawca (w R.B) może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem przez wystawcę dokumentu)?
Czy w zawiązku z obecną sytuacją (pandemią) i Wykonawca (w R.B) może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem przez wystawcę dokumentu)?
0
2020-05-08 07:24 0

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Uważam, że może. Tak samo jak umowa - też może być podpisana przez obie strony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Uważam, że może. Tak samo jak umowa - też może być podpisana przez obie strony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
0
2020-05-08 08:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy