Forum


Powrót przetarg nieograniczony - spełnienie warunku w zakresie uprawnień o kompetencji

R.

Radosław .....

1

Dzień dobry.
Przetarg nieograniczony poniżej progów, bez podziału na części (teren zamknięty i niewielka powierzchnia do utrzymania) na całoroczne utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych oraz wywóz odpadów. Chciałbym aby Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiotowe usługi zbierał odpady i wywoził je na dostosowane do tego wysypisko odpadów. Stąd zażądałem zgodnie z rozporządzeniem ws dokumentów - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia2012 o odpadach oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I teraz pytanie - czy mogę dopisać, że w przypadku gdy Wykonawca nie posiada przedmiotowej koncesji, ma przedstawić inny dokument (np. kopie umowy) z którego wynika jasno, że będzie wywoził odpady z naszego terenu na przeznaczone do tego wysypisko śmieci. W rozporządzeniu z 26.07.2016 r. ws dokumentów jakie możemy żądać w par. 2 ust. 1 pojawia się słowo "w szczególności" w kontekście dokumentów jakie Zamawiający może żądać - czyli rozumiem, ze jest to katalog otwarty.
Generalnie chodzi mi o to, aby zebrać jak najwięcej ofert i nie ograniczać Wykonawcy a jednocześnie chce mieć pewność, że odpady trafią na wysypisko.
Bardzo proszę o waszą opinie.
Dzień dobry. Przetarg nieograniczony poniżej progów, bez podziału na części (teren zamknięty i niewielka powierzchnia do utrzymania) na całoroczne utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych oraz wywóz odpadów. Chciałbym aby Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiotowe usługi zbierał odpady i wywoził je na dostosowane do tego wysypisko odpadów. Stąd zażądałem zgodnie z rozporządzeniem ws dokumentów - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia2012 o odpadach oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I teraz pytanie - czy mogę dopisać, że w przypadku gdy Wykonawca nie posiada przedmiotowej koncesji, ma przedstawić inny dokument (np. kopie umowy) z którego wynika jasno, że będzie wywoził odpady z naszego terenu na przeznaczone do tego wysypisko śmieci. W rozporządzeniu z 26.07.2016 r. ws dokumentów jakie możemy żądać w par. 2 ust. 1 pojawia się słowo "w szczególności" w kontekście dokumentów jakie Zamawiający może żądać - czyli rozumiem, ze jest to katalog otwarty. Generalnie chodzi mi o to, aby zebrać jak najwięcej ofert i nie ograniczać Wykonawcy a jednocześnie chce mieć pewność, że odpady trafią na wysypisko. Bardzo proszę o waszą opinie.
0
2020-06-19 16:09 0

D.

Danuta .....

14

Przedmiotem zamówienia jest porządkowanie danego terenu, uważam że nie jest zasadne żądanie aby Wykonawca sam osobiście wywoził te śmieci do RIPOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek posiadać umowę na odbiór od niego tych odpadów (umowa z wyspecjalizowaną firmą) firmy które odbierają odpady muszą spełniać mnóstwo wymogów (specjalizują się) , a wasze postępowanie nie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów
Przedmiotem zamówienia jest porządkowanie danego terenu, uważam że nie jest zasadne żądanie aby Wykonawca sam osobiście wywoził te śmieci do RIPOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek posiadać umowę na odbiór od niego tych odpadów (umowa z wyspecjalizowaną firmą) firmy które odbierają odpady muszą spełniać mnóstwo wymogów (specjalizują się) , a wasze postępowanie nie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów
0
2020-06-23 08:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy