Forum


Powrót Aneks do umowy a Ogłoszenie o zmianie umowy.

I.

Ilona .....

2

Czy Waszym zdaniem po zmianie umowy w zakresie ceny stawki godzinowej, którą wprowadzono ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, należy zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy (pierwotna procedura przetargowa powyżej progu UE)? Dodam, że zmianie ulega jedynie stawka godzinowa a nie całościowa wartość umowy.
Czy Waszym zdaniem po zmianie umowy w zakresie ceny stawki godzinowej, którą wprowadzono ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, należy zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy (pierwotna procedura przetargowa powyżej progu UE)? Dodam, że zmianie ulega jedynie stawka godzinowa a nie całościowa wartość umowy.
1
2016-10-25 13:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Przepis stanowi wyraźnie jakie zmiany w umowie podlegają ogłoszeniu - art. 144 ust. 1c. W przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.
Przepis stanowi wyraźnie jakie zmiany w umowie podlegają ogłoszeniu - art. 144 ust. 1c. W przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.
1
2016-10-25 19:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy