Forum


Powrót Samowola wykonawcy

D.

Dagmara .....

1

wykonawca w formularzu cenowym wykreślił w kilku pozycjach ilości, tzn. wykonawca miał wpisać ceny jednostkowe i przeliczyć je przez określone jednostki miary, np. szt., komplet, mb; wykonawca podał cenę jednostkową, ale zamazał/wykreślił długopisem określone przez zamawiającego jednostki miary (komplet) po czym w podsumowaniu (przeliczenie ceny jednostkowej x ilość) powtórzył cenę jednostkową, wykonawca miał obowiązek wycenić komplet (wszystko co wchodzi w jego skład) zgodnie z OPZ, nie wiem w jakim celu wykonawca wprowadził te zmiany, jak należy postapić w takiej sytuacji?
wykonawca w formularzu cenowym wykreślił w kilku pozycjach ilości, tzn. wykonawca miał wpisać ceny jednostkowe i przeliczyć je przez określone jednostki miary, np. szt., komplet, mb; wykonawca podał cenę jednostkową, ale zamazał/wykreślił długopisem określone przez zamawiającego jednostki miary (komplet) po czym w podsumowaniu (przeliczenie ceny jednostkowej x ilość) powtórzył cenę jednostkową, wykonawca miał obowiązek wycenić komplet (wszystko co wchodzi w jego skład) zgodnie z OPZ, nie wiem w jakim celu wykonawca wprowadził te zmiany, jak należy postapić w takiej sytuacji?
0
2020-09-08 10:14 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Oferta do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ.
Oferta do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ.
0
2020-09-08 10:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy