Forum


Powrót Wgląd do dokumnetów uzupełniających przez innych Wykonawców.

WM

Wojciech Mikołajczak

0

Czy Wykonawca może żądać udostępnienia wyjaśnień i uzupełnień oferty przesłanych Zamawiającemu przez innych Wykonawców w toku wezwania do uzupełnienia dokumentów, jeszcze przed ogłoszeniem wyboru najkorzystniejszej oferty ,a tym samym rozstrzygnięciem przetargu?
Czy Wykonawca może żądać udostępnienia wyjaśnień i uzupełnień oferty przesłanych Zamawiającemu przez innych Wykonawców w toku wezwania do uzupełnienia dokumentów, jeszcze przed ogłoszeniem wyboru najkorzystniejszej oferty ,a tym samym rozstrzygnięciem przetargu?
0
2017-03-15 10:12 0

M.

Mariusz .....

22

Nie może. art. 96 ust.3: Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Nie może. art. 96 ust.3: Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1
2017-03-15 10:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy