Forum


Powrót Procedura zwykła

K.

Katarzyna .....

26

W przetargu nieograniczonym, procedura zwykła, wpłynęły dwie oferty. W ofercie droższej brakuje oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu dodatkowo Wykonawca nie przysłał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Czy powinnam go wezwać o złożenie powyższych dokumentów?
W przetargu nieograniczonym, procedura zwykła, wpłynęły dwie oferty. W ofercie droższej brakuje oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu dodatkowo Wykonawca nie przysłał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Czy powinnam go wezwać o złożenie powyższych dokumentów?
1
2017-03-22 06:20 1

A.

Agnieszka .....

67

wzywasz bo to klasyczna o oświadczenia te co miały byc z ofertą a o dokumenty typu zus us krk tylko 1
wzywasz bo to klasyczna o oświadczenia te co miały byc z ofertą a o dokumenty typu zus us krk tylko 1
0
2017-03-22 07:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy