Forum


Powrót Zaświadczenie z urzędu skarbowego

E.

Edyta .....

0

Witam
czy miał ktoś przypadek zawarcia w zaświadczeniu wydanym przez urząd skarbowy informacji , że wobec wykonawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji , również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania wykonawcy.
przyznam ze z taką adnotacja spotkałam się po raz pierwszy, w pozostałych częściach zaświadczenia są informacje o niezaleganiu z podatkami.
Czy taka informacja jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania?
Czy być może należy wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej kwestii?
z góry dziękuję z wszystkie podpowiedzi
Witam czy miał ktoś przypadek zawarcia w zaświadczeniu wydanym przez urząd skarbowy informacji , że wobec wykonawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji , również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania wykonawcy. przyznam ze z taką adnotacja spotkałam się po raz pierwszy, w pozostałych częściach zaświadczenia są informacje o niezaleganiu z podatkami. Czy taka informacja jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania? Czy być może należy wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej kwestii? z góry dziękuję z wszystkie podpowiedzi
1
2017-04-06 10:52 0

B.

Beata .....

48

Nie wiem czy to należy wyjaśniać czy prawnik mógłby to skomentować bo na podst. art 24 ust 1 pkt 15 wyklucza się Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Nie wiem czy to należy wyjaśniać czy prawnik mógłby to skomentować bo na podst. art 24 ust 1 pkt 15 wyklucza się Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1
2017-04-06 13:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy