Forum


Powrót Dokumenty na brak podstaw do wykluczenia

K.

Karolina .....

86

Z racji tego, że już mam mętlik w głowie, bardzo proszę o potwierdzenie lub wyprowadzenie mnie z błędu, że na potwierdzenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia żadamy z rozporządzenia:
1) inf. z KRK , czyli par. 5 pkt 1 rozporządzenia,
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne (...) czyli par. 5 pkt 5 rozporządzenia,
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne czyli par. 5 pkt 6 rozporządzenia
i moja wątpliwość:
czy par. 5 pkt 9 rozporządzenia też żądamy czy to jest na potwierdzenie fakultatywnych przesłanej tj. art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp? Bo jakis czas temu byłam przekonana, że par. 5 pkt 9 rozporządzenia jest żądany na potwierdzenie art. 24 ust. 1 pkt 15.
Z racji tego, że już mam mętlik w głowie, bardzo proszę o potwierdzenie lub wyprowadzenie mnie z błędu, że na potwierdzenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia żadamy z rozporządzenia: 1) inf. z KRK , czyli par. 5 pkt 1 rozporządzenia, 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne (...) czyli par. 5 pkt 5 rozporządzenia, 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne czyli par. 5 pkt 6 rozporządzenia i moja wątpliwość: czy par. 5 pkt 9 rozporządzenia też żądamy czy to jest na potwierdzenie fakultatywnych przesłanej tj. art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp? Bo jakis czas temu byłam przekonana, że par. 5 pkt 9 rozporządzenia jest żądany na potwierdzenie art. 24 ust. 1 pkt 15.
1
2017-05-11 11:53 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

wymieniłaś wszystkie dokumenty z paragrafu 5 rozporządzenia powyżej progów un. jakie zam powinien żądać, oprócz par. 5 pkt 9 - to jest do art. 24 ust. 5 pkt 8 - czyli fakultatywny. Jestem teraz na etapie pow. progów na dostawę energii elektr. i to przerabiam, daje jeszcze z par. 5 - pkt 4) odpis z właściwego rejestru.... Zastanawiam się czy te same dokumenty muszę żądać w trybie z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej też powyżej prog.
wymieniłaś wszystkie dokumenty z paragrafu 5 rozporządzenia powyżej progów un. jakie zam powinien żądać, oprócz par. 5 pkt 9 - to jest do art. 24 ust. 5 pkt 8 - czyli fakultatywny. Jestem teraz na etapie pow. progów na dostawę energii elektr. i to przerabiam, daje jeszcze z par. 5 - pkt 4) odpis z właściwego rejestru.... Zastanawiam się czy te same dokumenty muszę żądać w trybie z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej też powyżej prog.
1
2017-05-11 13:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy