Forum


Powrót ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z podziałem na części

W.

Włodzimierz .....

1

Robię ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DzUUE z podziałem na części, części jest 7, na cztery mam zawarte umowy, każda z innym wykonawcą i terminie podpisania umowy. Czy mam zrobić na każą część oddzielne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
Robię ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DzUUE z podziałem na części, części jest 7, na cztery mam zawarte umowy, każda z innym wykonawcą i terminie podpisania umowy. Czy mam zrobić na każą część oddzielne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
1
2017-06-05 09:43 0

NA.

Natalia A. .....

35

nie, w jednym ogłoszeniu zawierasz wszystko , dla każdego z zadań masz oddzielną sekcję. Co z pozostałymi zadaniami? Jeżeli unieważniłeś, to też ujmij je w ogłoszeniu.
nie, w jednym ogłoszeniu zawierasz wszystko , dla każdego z zadań masz oddzielną sekcję. Co z pozostałymi zadaniami? Jeżeli unieważniłeś, to też ujmij je w ogłoszeniu.
1
2017-06-05 19:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy