Każda osoba biorąca udział w szkoleniu z zamówień publicznych otrzymuje dodatek - Paczkę Wiedzy na koniec każdego miesiąca, przez cały rok od pierwszego dnia szkolenia.
najnowsze e-booki
chaty z ekspertami
filmy, webinary i dyskusje
aktualne akty prawne
wzory dokumentów
fantastyczne konkursy
Co może znajdować się w paczkach? i wiele, wiele innych!
Po szkoleniu w ApexNet otrzymujesz dostęp do EduStrefy, a ponadto 12 paczek wiedzy!
Paczka wiedzy nr 1
Paczka wiedzy nr 2
Paczka wiedzy nr 3
Paczka wiedzy nr 4
Paczka wiedzy nr 5
Paczka wiedzy nr 6
Paczka wiedzy nr 7
Paczka wiedzy nr 8
Paczka wiedzy nr 9
Paczka wiedzy nr 10
Paczka wiedzy nr 11
Paczka wiedzy nr 12
Szkolenie w ApexNet
Początek dostępu do EduStrefy
365 dni
    W ostaniej paczce znalazły się:
  • E-BOOK "Oświadczenie o braku konfliktu interesów i niekaralność w nowym Pzp"
  • E-BOOK pt. "Nowe obowiązki Zamawiającego na przykładzie postępowania wszczętego w trybie podstawowym – krótkie zasygnalizowanie zmian"
  • PRZEPISY PRAWNE "Nowa ustawa Pzp z ostatnią nowelizacją"
  • PRZEPISY PRAWNE "Tekst nowelizacji z grudnia 2020"
  • E-BOOK pt. "Awaria systemu teleinformatycznego - jakie kroki zobowiązany jest podjąć zamawiający wg nowej ustawy Pzp"

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień
publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Swoje Paczki Wiedzy znajdziesz w EduStrefie.
Otrzymasz mailowe powiadomienie na temat zawartości paczki w danym miesiącu.