Każda osoba biorąca udział w szkoleniu z zamówień publicznych otrzymuje dodatek - Paczkę Wiedzy na koniec każdego miesiąca, przez cały rok od pierwszego dnia szkolenia.
najnowsze e-booki
chaty z ekspertami
filmy, webinary i dyskusje
aktualne akty prawne
wzory dokumentów
fantastyczne konkursy
Co może znajdować się w paczkach? i wiele, wiele innych!
Po szkoleniu w ApexNet otrzymujesz dostęp do EduStrefy, a ponadto 12 paczek wiedzy!
Paczka wiedzy nr 1
Paczka wiedzy nr 2
Paczka wiedzy nr 3
Paczka wiedzy nr 4
Paczka wiedzy nr 5
Paczka wiedzy nr 6
Paczka wiedzy nr 7
Paczka wiedzy nr 8
Paczka wiedzy nr 9
Paczka wiedzy nr 10
Paczka wiedzy nr 11
Paczka wiedzy nr 12
Szkolenie w ApexNet
Początek dostępu do EduStrefy
365 dni
    W ostaniej paczce znalazły się:
  • WZÓR DOKUMENTU pt. "Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania)"
  • WZÓR DOKUMENTU pt. "Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów)"
  • E-BOOK pt. "Zamówienia w trybie zamówień z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house"
  • E-BOOK pt. "Omówienie nowego wyroku KIO"
  • E-BOOK pt. "Jak udzielić zamówienia w trybie podstawowym w II wariancie z możliwością negocjacji + Schemat postępowania przy zastosowaniu trybu podstawowego z możliwością negocjacji – wariant II."
  • E-BOOK pt. "Zalecenia dotyczące prowadzenia postępowania na miniPortalu"
  • E-BOOK pt. "Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych"
  • E-BOOK pt. " Dopuszczalność zastosowania art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID-19 (w aktualnym brzmieniu) do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych."

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień
publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Swoje Paczki Wiedzy znajdziesz w EduStrefie.
Otrzymasz mailowe powiadomienie na temat zawartości paczki w danym miesiącu.