Każda osoba biorąca udział w szkoleniu z zamówień publicznych otrzymuje dodatek - Paczkę Wiedzy na koniec każdego miesiąca, przez cały rok od pierwszego dnia szkolenia.
najnowsze e-booki
chaty z ekspertami
filmy, webinary i dyskusje
aktualne akty prawne
wzory dokumentów
fantastyczne konkursy
Co może znajdować się w paczkach? i wiele, wiele innych!
Po szkoleniu w ApexNet otrzymujesz dostęp do EduStrefy, a ponadto 12 paczek wiedzy!
Paczka wiedzy nr 1
Paczka wiedzy nr 2
Paczka wiedzy nr 3
Paczka wiedzy nr 4
Paczka wiedzy nr 5
Paczka wiedzy nr 6
Paczka wiedzy nr 7
Paczka wiedzy nr 8
Paczka wiedzy nr 9
Paczka wiedzy nr 10
Paczka wiedzy nr 11
Paczka wiedzy nr 12
Szkolenie w ApexNet
Początek dostępu do EduStrefy
365 dni
  W ostaniej paczce znalazły się:
 • E-BOOK pt. "Zamówieniowe Case Study- Zamówienia publiczne o wartości do 130 000 zł netto"
 • E-BOOK "EduKIO - omówienie wyroku KIO z dnia 17 listopada 2022r sygn. akt: KIO 2874/22 dot. realizacji usług w ramach konsorcjum"
 • FILM pt. "RAŻĄCO NISKA CENA"
 • FILM pt. "SIŁA WYŻSZA W PZP"
 • WZÓR DOKUMENTU "Informacja o kwalifikacji do negocjacji w trybie art 275 pkt. 2 Ustawy Pzp"
 • WZÓR DOKUMENTU pt. "schemat postępowania w trybie podstawowym możliwymi negocjacjami"
 • E-BOOK pt. "EduKIO - omówienie wyroku KIO z 12.05.2023 r."
 • E-BOOK pt. "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – przygotowana została na podstawie danych zawartych w eNotice2 na dzień 20.10.2023 r."
 • E-BOOK pt. "Case Study - Wybrane problemy pojawiające się na etapie badania ofert oraz wszczęcia postępowania"
 • FILM "Zasady udostępniania Protokołu z Postępowania na przykładzie dwóch problematycznych zagadnień"

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień
publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Swoje Paczki Wiedzy znajdziesz w EduStrefie.
Otrzymasz mailowe powiadomienie na temat zawartości paczki w danym miesiącu.