Każda osoba biorąca udział w szkoleniu z zamówień publicznych otrzymuje dodatek - Paczkę Wiedzy na koniec każdego miesiąca, przez cały rok od pierwszego dnia szkolenia.
najnowsze e-booki
chaty z ekspertami
filmy, webinary i dyskusje
aktualne akty prawne
wzory dokumentów
fantastyczne konkursy
Co może znajdować się w paczkach? i wiele, wiele innych!
Po szkoleniu w ApexNet otrzymujesz dostęp do EduStrefy, a ponadto 12 paczek wiedzy!
Paczka wiedzy nr 1
Paczka wiedzy nr 2
Paczka wiedzy nr 3
Paczka wiedzy nr 4
Paczka wiedzy nr 5
Paczka wiedzy nr 6
Paczka wiedzy nr 7
Paczka wiedzy nr 8
Paczka wiedzy nr 9
Paczka wiedzy nr 10
Paczka wiedzy nr 11
Paczka wiedzy nr 12
Szkolenie w ApexNet
Początek dostępu do EduStrefy
365 dni
    W ostaniej paczce znalazły się:
  • E-BOOK pt. "EduKIO - Omówienie ciekawego wyroku KIO o syg. 1504/23"
  • FILM "Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty"
  • FILM pt. "Oczywista omyłka pisarska"
  • FILM pt. "Szacodwanie wartości zamówienia na dostawy"
  • E-BOOK pt. "Kontrola udzielania zamówień publicznych w I kwartale 2024 r. "
  • E-BOOK pt. "EduKIO - omówienie wyroku KIO, z którego wynika, że z dokumentów składanych na potwierdzenie kryteriów oceny ofert powinny wynikać informacje, które pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie spełnienia wymogów danego kryterium oceny."
  • E-BOOK pt. " EduKIO - omówienie wyroku KIO z bieżącego roku dotyczącego wniesienia sprzeciwu wobec nieuwzględnienia rażąco niskiej ceny jednego z wykonawców przez zamawiajacego."

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień
publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Swoje Paczki Wiedzy znajdziesz w EduStrefie.
Otrzymasz mailowe powiadomienie na temat zawartości paczki w danym miesiącu.