SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Dowiedz się, co musisz wiedzieć o zamówieniach publicznych jako specjalista i zdobądź certyfikat zawodu!

Czekają Cię ćwiczenia praktyczne i spora dawka wiedzy, a w tym m.in.:
• Absolutnie niezbędne podstawy
• Wszystko, co musisz wiedzieć o zamówieniach o wartości mniejszej niż 30 tys. euro
• Przygotowywanie i przeprowadzanie pierwszego postępowania krok po kroku

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE:
• Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych
• Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
• Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.


2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:
• Co to jest zamówienie publiczne?
• Kiedy ustawa nie ma zastosowania?
• Zasady udzielania zamówień publicznych


3. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO


4. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:
• Opis przedmiotu zamówienia
• Ustalenie wartości zamówienia
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
• Treść i publikacja ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych /Dzienniku Publikacji UE
• Optymalny dobór trybu udzielania zamówień publicznych (Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych, przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia, czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w procedurze „krajowej” i „europejskiej”)
• Wyjaśnianie treści SIWZ oraz dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


5. PRACA Z OFERTAMI:
• Składanie ofert w elektronicznym przetargu
• Procedura publicznego otwarcia ofert w postępowaniu z ofertami w postaci papierowej oraz postaci elektronicznej
• Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia w zakresie warunków podmiotowych w zamówieniach pon. progów UE (narzędzie ESPD do tworzenia oświadczeń JEDZ)
• Zasady składania oraz uzupełniania wymaganych oświadczeń lub dokumentów
• Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?
• Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców
• Przedłużenie terminu związania ofertą


6. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA:
• Zawartość i termin sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne
• Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu


7. UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
• Wymagane elementy umowy w sprawie robót budowlanych w zakresie ochrony podwykonawców
• Zasady wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej
• Odstąpienie od umowy


8. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
• Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
• Certyfikat kwalifikowany
• Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
• Czy Zamawiający powinien określić w SIWZ wymagania odnoszące się do zakazu używania przy składaniu podpisu elektronicznego funkcji skrótu SHA-1?
• Walidacja podpisu złożonego na dokumencie elektronicznym, w którym wprowadzono zmiany
• Czy można skutecznie złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny za pomocą aplikacji Word Office?
• Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego


9. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTRONICZNYM FAKTUROWANIU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
• Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
• Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
• Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
• Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
• Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?

Opinie

Po raz kolejny miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu związanym z tematem PZP i po raz kolejny szkolenie w pełni spełnło moje oczekiwania.

Robert Lewandowski - Gmina Skierniewice

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, trener z bardzo dużym doświadczeniem. Bardzo ciekawie przekazuje istotne informacje, które można wykorzystać w pracy.

Katarzyna Supierz - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 10-12 czerwca 2019 Grzegorz Czaban 1290.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia