Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych, a zamówienia publiczne do 30 tys. euro | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych, a zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań?

Czy wiesz, że...
... udzielając zamówień publicznych do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

Cel szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. Kolejną kwestią będzie przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Na szkoleniu zostanie dokładnie omówiony sposób przygotowania regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro.

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.

Po szkoleniu...
Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.

Program

 1. Planowie oraz szacowanie wartości zamówień


Planowanie zamówień

 • Zamówienia przewidywalne i nieprzewidywalne
 • Plan postępowań o zamówienia publiczne
 • Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia w zamówieniach publicznych
 • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 • Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 30 tys. euro
 1. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro

 

 • Rejestrowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości
 • Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 • Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 • Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 • Umowy a faktury i rachunki

 

 1. Organizacja zamówień publicznych do 30 000 euro?

 

 • Procedury udzielania zamówień
 • Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000     euro?
 • Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
 • Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro


Umowy w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro.

 • Najważaniejsze postanowienia
 • Kary umowne
 • Forma umowy

 

 1. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
 • Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 • Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
 • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

Opinie

Pan Ewaryst jest FANTASTYCZNYM prowadzącym pod wieloma względami: sposób prezentacji, zainteresowanie słuchacza, ciąg logiczny, przykłady, elementy humorystyczne, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie.

Violetta Kulma - Alcon Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobry wykładowca - ogromna kultura osobista, wiedza, czytelny przekaz, umiejętność odpowiadania na pytania uczestników konkretnie, a nie ogólnikowo, zdolność skupienia uwagi uczestników na omawianych zagadnieniach, dobre tempo, prowokowanie uczestników do myślenia. Bardzo dziękuję.

Grażyna Wierniuk - Kancelaria Sejmu