Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych, a zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... Kontrole zamówień publicznych coraz częściej sprawdzają prawidłowość sporządzenia sprawozdań?

Czy wiesz, że...
... udzielając zamówień publicznych do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

Cel szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych problemów w sporządzeniu sprawozdań. Kolejną kwestią będzie przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Na szkoleniu zostanie dokładnie omówiony sposób przygotowania regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro.

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań za zamówienia publiczne.
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.

Po szkoleniu...
Będziesz wiedział, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie oraz uzyskasz umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Program

 1. Planowie oraz szacowanie wartości zamówień


Planowanie zamówień

 • Zamówienia przewidywalne i nieprzewidywalne
 • Plan postępowań o zamówienia publiczne
 • Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia w zamówieniach publicznych
 • Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 • Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 30 tys. euro
 1. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro

 

 • Rejestrowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości
 • Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 • Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 • Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 • Umowy a faktury i rachunki

 

 1. Organizacja zamówień publicznych do 30 000 euro?

 

 • Procedury udzielania zamówień
 • Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000     euro?
 • Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 • Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
 • Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro


Umowy w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro.

 • Najważaniejsze postanowienia
 • Kary umowne
 • Forma umowy

 

 1. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
 • Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 • Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
 • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
 • Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

Opinie

Pan Ewaryst jest FANTASTYCZNYM prowadzącym pod wieloma względami: sposób prezentacji, zainteresowanie słuchacza, ciąg logiczny, przykłady, elementy humorystyczne, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie.

Violetta Kulma - Alcon Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobry wykładowca - ogromna kultura osobista, wiedza, czytelny przekaz, umiejętność odpowiadania na pytania uczestników konkretnie, a nie ogólnikowo, zdolność skupienia uwagi uczestników na omawianych zagadnieniach, dobre tempo, prowokowanie uczestników do myślenia. Bardzo dziękuję.

Grażyna Wierniuk - Kancelaria Sejmu

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 19 lutego 2018 Ewaryst Kowalczyk 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia