SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne po nowelizacji 2016

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższonych parametrach?

Cel szkolenia
Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych oraz zmian związanych z planowaną nowelizacją Prawa zamówień publicznych.

Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z umowami na dostawy i usługi informatyczne, w szczególności:

 • pracownicy jednostek administracji publicznej udzielających zamówień w zakresie IT
 • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na IT
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów informatycznych
 • specjaliści i prawnicy zajmujący się zamówieniami w branży IT

Po szkoleniu...
Dowiesz się, jak w praktyce przygotować się do procedury uzyskania zamówienia publicznego na rozwiązania IT, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a także poznasz mechanizmy weryfikacji ofert.

Trener

Irena Skubiszak-Kalinowska

Trenerka na szkoleniach i warsztatach i wykładowca na studiach. Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestiach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W latach 1995 – 2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR  Corporation Ltd.).

 

Program

 1. Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne
 2. Specyfika zamówień informatycznych
 • Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT
 1. Prawne aspekty zamówień w branży IT
 • Wprowadzenie
 • Zakres pojęcia „oprogramowania open source”
 • Rodzaje oprogramowania własnościowego
 • Licencje wolnego oprogramowania
 • Otwarte standardy
 • Przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia
 • Rzeczywiste potrzeby zamawiającego
 • Określenie przedmiotu zamówienia IT
 1. Konkurencyjność w IT
 • Obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT
 • Zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne
 • Bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT
 • Zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP
 1. Opis przedmiotu zamówienia IT – jak po nowelizacji prawidłowo go sporządzić?
 • Wprowadzenie
 • Opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP
 • Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT
 • „Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna
 • Obowiązek określenia parametrów w SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT
 • Konsekwencje wadliwego opisu
 • Możliwość odstąpienia od opisu
 1. Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert
 2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT  - omówienie zakresu wprowadzonych zmian
 • Określenie obligatoryjnych oraz fakultatywnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na IT
 1. Omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 2. Kryteria oceny ofert w świetle nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.
 • Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO
 • Kryteria oceny ofert – cena i kryteria pozacenowe – wprowadzenie
 • Warunki jakim muszą odpowiadać kryteria oceny ofert
 • Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów
 • Kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia
 • Art. 91 Pzp w brzmieniu sprzed i po nowelizacji
  • najważniejsze zmiany w treści przepisu
  • przyczyny wprowadzonej zmiany
  • konsekwencje legislacyjne
 • Proporcje pomiędzy kryterium ceny a pozostałymi kryteriami
 • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium
 • przykłady przedmiotów zamówienia, gdzie skorzystanie z jedynie kryterium cenowego będzie niemożliwe,
 • obowiązek wykazania w protokole postępowania, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
 • „koszty ponoszone w całym okresie” a „cykl życia produktu”
 • analiza kosztów życia produktu („Life Cycle Cost” – LCC)
 • tryb zapytania o cenę – czy wyłączenie spod reżimu art. 91 ust. 2a Pzp?
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert – informacje ogólne, orzecznictwo, przykłady
 • kryterium jakości
 • kryterium funkcjonalności, parametry techniczne
 1. Tryby udzielania zamówień na IT w świetle nowelizacji- informacje ogólne, omówienie zmian
 • Wprowadzenie
 • Przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny
 • Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna
 • Zamówienia z wolnej ręki w branży IT
 1. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?
 2. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT
 1. Podsumowanie
 2. Dyskusja, zadawanie pytań

 

Opinie

Szkolenie było przeprowadzone przez osobę z bardzo rozległym i dogłębnym zapoznaniem tematu, co skutkowało przekazaniem dużej ilości wiedzy w temacie szkolenia. Prowadzący to bardzo miła i komunikatywna osoba. Serdecznie polecam tego trenera.

Paweł Solnica - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Pragnę wyrazić swoje duże zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu „Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne”. Trafiony temat, wysoki poziom merytoryczny, jak i ogromna wiedza praktyczna sprawiły, że jestem w pełni usatysfakcjonowana.

Justyna Kulpa - Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 19-20 października 2017 Irena Skubiszak-Kalinowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-10-05

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia