Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... w prawie połowie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontrolowanych przez Prezesa UZP w 2013 r. stwierdzono uchybienia.

Cel szkolenia
Zbudowanie solidnego fundamentu (podstaw wiedzy z zakresu zamówień publicznych), jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju zawodowego na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych.

Odbiorcy szkolenia

 • osoby chcące zostać Specjalistami ds. Zamówień Publicznych
 • kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę

Po szkoleniu...

Nabędziesz umiejętność rozpoznawania naruszenia zasady uczciwej konkurencji, zdasz egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i otrzymasz Certyfikat Specjalisty.

Trener

Grzegorz Czaban

Trener zamówień publicznych od 1995 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

 

Program

Zagadnienia wstępne:

 • Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
 • Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.

Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi:

 • Co to jest zamówienie publiczne?
 • Kiedy ustawa nie ma zastosowania?
 • Zasady udzielania zamówień publicznych

Udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Treść i publikacja ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych /Dzienniku Publikacji UE
 • Optymalny dobór trybu udzielania zamówień publicznych (Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych, przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia, czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w procedurze „krajowej” i „europejskiej”)
 • Wyjaśnianie treści SIWZ oraz dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Praca z ofertami:

 • Procedura publicznego otwarcia ofert
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia w zakresie warunków podmiotowych w zamówieniach pon. progów UE
 • Zasady składania oraz uzupełniania wymaganych oświadczeń lub dokumentów
 • Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?
 • Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

Dokumentowanie postępowania:

 • Zawartość i termin sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne
 • Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu


Umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 • Wymagane elementy umowy w sprawie robót budowlanych w zakresie ochrony podwykonawców
 • Zasady wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej
 • Odstąpienie od umowy

 

Opinie

Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych spełnił moje oczekiwania w 100 %. Czas, który przeznaczyłam na udział w tym szkoleniu był dla mnie również bardzo cenny zawodowo i prywatnie, ale nie żałuję ani 1 minuty szkolenia. Bardzo profesjonalny prowadzący! Wysoka jakość!

Magdalena Dąbrowska - Główny Urząd Statystyczny

Szkolenie bardzo interesujące, poparte licznymi przykładami. Trener potrafi utrzymać zainteresowanie słuchaczy. Szczerze polecam szkolenia organizowane przez APEXnet.

Agnieszka Dudek - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 12-14 lutego 2018 Grzegorz Czaban 1161.00 zł netto 1290.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-01-31

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia