Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia sektorowe z uwzględnieniem zamówień podprogowych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i
efektywnego wydatkowania środków finansowych. Omówione zostaną również zamówienia sektorowe podprogowe.

ODBIORCY SZKOLENIA

pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
osoby przygotowujące SIWZ
członkowie komisji przetargowych
osoby kontrolulujące zamówienia publiczne

 

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

PROGRAM:

 1. Zmiana podejścia do zamówień sektorowych- zamówienie sektorowe zamiast zamawiających sektorowych.
 2. Rodzaje zamówień sektorowych.
 3. Wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych-
 • Art. 136 ust.1 pzp warunki spełnienia.
 1. Zamówienia poniżej progów unijnych według zasad o funkcjonowaniu unii europejskiej
 2. Zamówienia powyżej progów unijnych:
 • Opis przedmiotu zamówienia(w tym zakaz uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, sytuacje, w których stosowanie nazw własnych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia),
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
 • Szacowanie wartości zamówienia :
  • Dzielenie zamówienia na części;
  • Uzasadnienie braku podziału;
  • Zamówienia mieszane;
  • Zamówienia w częściach i oferty częściowe.
 1. Odmienne sposoby wyboru oferty najkorzystniejszej – procedura klasyczna, procedura odwrócona.
 2. Odmienności w trybach udzielenia zamówienia.
 3. Podstawy wykluczenia:
 • Obligatoryjne,
 • Fakultatywne;
 • Odmienności dla zamówień sektorowych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Sposób potwierdzania warunków udziału w postępowaniu;
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu,
 • Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów,
 1. Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych:
 • zmiany istotne i nieistotne;
 • roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane (sposób postępowania w przypadku pojawienia się robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych);
 • rozliczenia w umowach z wynagrodzeniem kosztorysowymi ryczałtowym.

 

 1. ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PODPROGOWE
 • Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania PZP
 • Procedura udzielania zamówień o wartości podprogowej
 • Obowiązek zagwarantowania odpowiedniego upublicznienia informacji
 • Uczciwe i bezstronne procedury udzielania ZP
 • Kontrola bezstronności procedur przetargowych

 

Opinie

Firma ApexNet prezentuje dużą fachowość w zakresie prowadzonych szkoleń. Prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje i najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Wykładowca bardzo otwarty, merytoryczny, komunikatywny. Szkolenie bardzo ciekawe, profesjonalne- polecam każdemu.

Wojciech Małachowski - PIMOT

Osoba prowadząca szkolnie posiada wiedzą z zamówień publicznych, którą umie przekazać dla szkolących się osób. Oceniam bardzo wysoko kompetencje prowadzącego szkolenie.

Joanna Bizoń - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
SZCZECIN, HOTEL DANA 24-25 maja 2018 Ewa Wiktorowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-05-10

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia