SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Instrumenty inżynierii finansowej 2014-2020

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dogłębne omówienie instrumentów  finansach dostępnych w perspektywie  2014-2020. Rozwiązania stosowane w nowej perspektywie konfrontowane są z ich odpowiednikami z perspektywy 2007-2013  (JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne). Przekaz bazuje na analizie ze wskazaniem na rodzaje, zasady i weryfikację – praktycznych możliwości korzystania z inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.

 

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia”.  Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla:

 • specjalistów ds. rozliczeń,
 • pracowników zespołów finansowych,
 • audytorów wewnętrznych,
 • koordynatorów projektów i kierowników projektów w instytucjach i przedsiębiorstwach,

Trener

Michał Rutkowski

Trener z zakresu funduszy unijnych, przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników administracji publicznej, uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych.

Prowadzi interaktywne szkolenia i warsztaty z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Członek licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, np. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Program

 1. Pojęcie instrumentów inżynierii finansowej i ich główne założenia;
 2. Podstawy prawne funkcjonowania na gruncie regulacji krajowych i unijnych w perspektywie 2014-2020;
 3. Porównanie wsparcia z instrumentów zwrotnych i dotacji;
 4. Modele zarządcze instrumentów inżynierii finansowej oraz ich ocena – bezpośrednie i pośrednie;
 5. Rola instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020;
 6. Możliwie obszary i kryteria wsparcia w perspektywie 2014-2020;
 7. Rodzaje i przykłady instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020;
 8. Wady i zalety instrumentów inżynierii finansowej.

Opinie

Trener Pan Michał Rutkowski- bezkonkurencyjny. Bardzo fachowa wiedza, poparta dużym doświadczeniem. Trudne zagadnienia w bardzo przystępny sposób tłumaczone (wyjaśnione). Duża ekspresja i komunikatywność oraz umiejętności aktorskie. Polecam!

Aneta Krauze - Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Bardzo ciekawe szkolenie oparte na przykładach, nie tylko na wytycznych, dokumentach programowych.

Marta Pietrzak-Kępka - MJWPU

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 26-27 października 2017 Michał Rutkowski 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-10-12

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia