SZKOLENIA OTWARTE

Temat

XVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

3 powody, by wziąć udział w ZJEŹDZIE

 

 1. Uczestnicy: liderzy zamówień publicznych w Polsce
   
 2. Dyskusja ekspertów zamówień publicznych: Praktycy & Prawnicy
   
 3. Wyższy poziom zamówień publicznych

Trener

Program

DZIEŃ I

9:30 - 9:40 - PRELUDIUM

Jerzy Czaban

 

9:40 - 11:30 - PANEL DYSKUSYJNY

 • Czy można wybrać ofertę wykonawcy nią nie związanego. Czy trzeba badać jaki był udział członka konsorcjum w wykonywaniu zamówienia, gdy powołuje się on na doświadczenie całego konsorcjum
 • Luki prawne i błędy w przepisach ustawy - PZP po ostanich nowelizacjach
 • Aktualności dokumentów po nowelizacji
 • Podział zamówienia na części lub prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jako środek wsparcia MŚP

Dyskutanci: Paweł Trojan, Irena Skubiszak-Kalinowska, Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Ewa Wiktorowska, Damian Michalak

Pytania uczestników

11:30 - 11:45 wystąpienie Gościa Specjalnego

 

11:45 - 12:15 - Networking „na słodko”

 

12:15-13:05 - Ocena podmiotowa wykonawcy posługującego się potencjałem podmiotu trzeciego

Irena Skubiszak-Kalinowska

 

13:05 – 14:00 - Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów w świetle ostatniego orzecznictwa TSUE

Ewa Wiktorowska

 

14:00 – 14:45 - Przerwa na lunch – restauracja na parterze

 

14:45 – 15:45 - Czy zamawiający może zawrzeć ugodę z wykonawcą, kiedy można zrezygnować z kar
umownych, w jakich okolicznościach można odstąpić od naliczania kar umownych
czy można zawrzeć ugodę bez sądu.

Ewaryst Kowalczyk

 

15:45 – 16:30 - Uwaga nieprawdziwe informacje po nowelizacji w świetle aktualnego orzecznictwa

Iwona Holka


DZIEŃ II

9:30 – 10:30 - Relacja art. 22a 6 ust. do art 26 ust 3, a możliwość zatrzymania wadium na podstawie
art. 46. ust. 4a Prawo Zamówień Publicznych

Łukasz Czaban

 

10:30 - 11:30 -Oferta oraz oświadczenia i dokumenty nie składające się na ofertę, niezbędne do przeprowadzenia postępowania

Grzegorz Czaban

 

11:30 - 11:45 - Przerwa kawowa

 

11:45 - 13:30 - Dokumentowanie okoliczności wykluczających wykonawcę z postępowania o udzielenie
zamówienia w świetle aktualnego orzecznictwa

Jerzy Czaban

 

13:30 – 14:15 - Przerwa na lunch – restauracja na parterze

 

14:15 - 15:30 - Manipulacje cenowe wykonawców, czyli kiedy zwycięska oferta wcale nie jest najkorzystniejsza?

Damian Michalak

 

15:30 - ZAKOŃCZENIE ZJAZDU, ROZDANIE CERTYFIKATÓW, LOTERIA Z NAGRODAMI

Zapraszamy na spotkania networkingowe!
 

Pierwszego dnia Zjazdu, poza oficjalną częścią merytoryczną, proponujemy poszerzenie wiedzy w kuluarach.
Przy słodkim poczęstunku i koktajlu lepiej się rozmawia!

Dzięki spotkaniom networkingowym:

 • nawiążesz kontakty z innymi profesjonalistami w Twojej dziedzinie
 • wymienisz się doświadczeniami z codziennej pracy
 • porozmawiasz z ekspertami o tym, o co nie chciałeś lub nie mogłeś zapytać w trakcie konferencji

 

PATRONI XVIII ZJAZDU SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie

Szczególnie cenny był udział dużej liczby prelegentów i wywiązujące się w trakcie Zjazdu dyskusje. Pozwoliło to otrzymać w pigułce różne podejścia i linie orzecznictwa w różnych tematach z jednoczesnym komentarzem Eksperta.

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn

Szkolenie przeprowadzone było na wysokim poziomie. Prelegenci wykazali się wiedzą z zakresu przedstawianych zagadnień, popartą praktycznymi przykładami. Niezwykle cenna była dla mnie możliwość zapoznania się z opiniami przeciwnymi do prezentowanych przez prowadzących na szkoleniach w których dotychczas uczestniczyłam.

Dorota Obszańska-Prusaczek - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN TULIP 23-24 listopada 2017 Paweł Trojan, Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewa Wiktorowska, Damian Michalak, Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewaryst Kowalczyk, Iwona Holka 990.00 zł netto 1190.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-11-09

Cena zawiera

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia