Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - XVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

XVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

3 powody, by wziąć udział w ZJEŹDZIE

 

 1. Uczestnicy: liderzy zamówień publicznych w Polsce
   
 2. Dyskusja ekspertów zamówień publicznych: Praktycy & Prawnicy
   
 3. Wyższy poziom zamówień publicznych

Program

DZIEŃ I

9:30 - 9:40 - PRELUDIUM - Jerzy Czaban

Wystąpienie Gościa Specjalnego Pana Bartłomieja Kardasa  - E-Zamówienia, czyli r(E)wolucja w publicznych zakupach. Doświadczenia z wdrażania procesu elektronizacji zakupów.

 

9:40 - 11:30 - PANEL DYSKUSYJNY

 • Czy można wybrać ofertę wykonawcy nią nie związanego. Czy trzeba badać jaki był udział członka konsorcjum w wykonywaniu zamówienia, gdy powołuje się on na doświadczenie całego konsorcjum
 • Luki prawne i błędy w przepisach ustawy - PZP po ostanich nowelizacjach
 • Aktualności dokumentów po nowelizacji
 • Podział zamówienia na części lub prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jako środek wsparcia MŚP

Dyskutanci: Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Ewa Wiktorowska

Pytania uczestników

11:30 - 11:45 wystąpienie Gościa Specjalnego- Michała Rogalskiego z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji "Elektronizacja zamówień publicznych- czego spodziewać się w praktyce?"

 

11:45 - 12:15 - Networking „na słodko”

 

12:15 - 13:05 - Oferta oraz oświadczenia i dokumenty nie składające się na ofertę, niezbędne do przeprowadzenia postępowania

Grzegorz Czaban

 

13:05 – 14:00 - Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów w świetle ostatniego orzecznictwa TSUE

Ewa Wiktorowska

 

14:00 – 14:45 - Przerwa na lunch – restauracja na parterze

 

14:45 – 15:45 - Czy zamawiający może zawrzeć ugodę z wykonawcą, kiedy można zrezygnować z kar
umownych, w jakich okolicznościach można odstąpić od naliczania kar umownych
czy można zawrzeć ugodę bez sądu.

Ewaryst Kowalczyk

 

15:45 – 16:30 - Uwaga nieprawdziwe informacje po nowelizacji w świetle aktualnego orzecznictwa

Iwona Holka


DZIEŃ II

9:30 – 10:30 - Relacja art. 22a 6 ust. do art 26 ust 3, a możliwość zatrzymania wadium na podstawie
art. 46. ust. 4a Prawo Zamówień Publicznych

Łukasz Czaban

 

10:30 - 11:30 - Dokumentowanie okoliczności wykluczających wykonawcę z postępowania o udzielenie
zamówienia w świetle aktualnego orzecznictwa

Jerzy Czaban

 

11:30 - 11:45 - Przerwa kawowa

 

11:45 - 13:30 - Manipulacje cenowe wykonawców, czyli kiedy zwycięska oferta wcale nie jest najkorzystniejsza?

Damian Michalak

 

13:30 – 14:15 - Przerwa na lunch – restauracja na parterze

 

14:15-15:30 - Ocena podmiotowa wykonawcy posługującego się potencjałem podmiotu trzeciego

Irena Skubiszak-Kalinowska

 

15:30 - ZAKOŃCZENIE ZJAZDU, ROZDANIE CERTYFIKATÓW, LOTERIA Z NAGRODAMI

Zapraszamy na spotkania networkingowe!
 

Pierwszego dnia Zjazdu, poza oficjalną częścią merytoryczną, proponujemy poszerzenie wiedzy w kuluarach.
Przy słodkim poczęstunku i koktajlu lepiej się rozmawia!

Dzięki spotkaniom networkingowym:

 • nawiążesz kontakty z innymi profesjonalistami w Twojej dziedzinie
 • wymienisz się doświadczeniami z codziennej pracy
 • porozmawiasz z ekspertami o tym, o co nie chciałeś lub nie mogłeś zapytać w trakcie konferencji

 

PATRONI XVIII ZJAZDU SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie

Szczególnie cenny był udział dużej liczby prelegentów i wywiązujące się w trakcie Zjazdu dyskusje. Pozwoliło to otrzymać w pigułce różne podejścia i linie orzecznictwa w różnych tematach z jednoczesnym komentarzem Eksperta.

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn

Szkolenie przeprowadzone było na wysokim poziomie. Prelegenci wykazali się wiedzą z zakresu przedstawianych zagadnień, popartą praktycznymi przykładami. Niezwykle cenna była dla mnie możliwość zapoznania się z opiniami przeciwnymi do prezentowanych przez prowadzących na szkoleniach w których dotychczas uczestniczyłam.

Dorota Obszańska-Prusaczek - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie