SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów w pigułce

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Działy inwestycji,
 • Działy merytorycznie
 • Kontrolerzy

Trener

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

 

Program

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE:
 1. Zamówienia na roboty budowlane realizowane w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 1. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej,
 2. Wybór inwestora zastępczego,
 3. Wybór inspektora nadzoru.
 1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego ich uprawnienia i obowiązki.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ODNIESIENIU DO UCZESTNIKÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT. I.1:
 1. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Pzp.
 2. Warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane zakresie opisu przedmiotu zamówienia w świetle ustawy Pzp.
 1. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu na wybór wykonawców, o których mowa w pkt I.1. w oparciu o przepisy ustawy Pzp,
 2. Obligatoryjne i fakultatywne okoliczności wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w świetle ustawy Pzp – zasady dokumentowania
 3. Wymagania dotyczące podwykonawców robót budowlanych.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia  na roboty budowalane,
 1. W jakich sytuacjach możliwe jest stosowanie  wyłącznie kryterium ceny lub kosztu.
 2. wiarygodność kosztów cyklu życia obiektu budowlanego podawanego w ofercie,
 3. Kryteria środowiskowe w zamówieniach na roboty budowlane.
 4. Zasady ustalania znaczenia innych niż cena kryteriów oceny ofert.
 1. UMOWA O ZAMÓWIENIE NA ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WYMAGAŃ USTAWY PZP ORAZ USTAWY O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI:
 1. Termin zawarcia umowy,
 2. Czas realizacji zamówienia lub koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 3. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy. Okoliczności odstąpienia od umowy na roboty budowlane
 4. Okoliczności unieważnienia umowy.

     VII. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

Opinie

Szkolenie w sposób wyczerpujący podaje informacje na temat zamówień w ustawie prawo budowlane.

Jan Dąbrowski - JW. 2063

Kompetencje eksperta na bardzo wysokim poziomie. Sposób przekazywania wiedzy bardzo przystępny. Materiały szkoleniowe obszerne, stanowiące konspekt z wykładów. Organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Polecam organizatora ApexNet oraz eksperta Jerzego Czabana

Monika Wydmańska - 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
OŚWIĘCIM, HOTEL IMPERIALE 28 września 2017 Jerzy Czaban 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia