Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - JEDZ WARSZTAT | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

JEDZ WARSZTAT

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Celem szkolenie będzie nabycie umiejętności prawidłowego zweryfikowania jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ.

Odbiorcy szkolenia

  •   zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
  •   kontrolerzy
  •   eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Podstawy prawne wprowadzenia JEDZ

2. Przygotowanie JEDZ w formie edytowalnej i w formie elektronicznej

3. Przyporządkowanie warunków pozytywnych i negatywnych do formularza JEDZ

4. Błędy popełniane podczas wypełnienia JEDZ i procedura postępowania z nimi

5. Stosowanie art. 26.3 i 26.4 w praktyce

6. Rozbieżności między JEDZ a dokumentami złożonymi przez wykonawcę na potwierdzenie wstępnych oświadczeń

7. Procedura odwrócona a tradycyjna - newralgiczne obszary i różnice - omówienie praktycznych problemów

8. Zatrzymanie wadium wskutek nieuzupełnienia dokumentów w świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego

Opinie

Wysokie kompetencje trenera prowadzącego szkolenie, jak i organizatora szkolenia. Zdobyta wiedza na pewno w sposób produktywny zostanie wykorzystana. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

Anna Szal - MPK w Częstochowie Sp z o.o.

Szkolenie merytoryczne, duży zakres omawianych zagadnień. Pomocne indywidualne konsultacje i wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Waldemar Wawer - Instytut Nowych Syntez Chemicznych