SZKOLENIA OTWARTE

Temat

SIWZ - Warsztat

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności prawidłowego opisania kluczowych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odbiorcy szkolenia

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Trener

Damian Michalak

Trener z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z aplikowaniem o środki z funduszy europejskich. W przeszłości, jako konsultant w jednej z firm Wielkiej Czwórki, obsługiwał międzynarodowe korporacje w zakresie podatku VAT. Od lutego 2012 r. prowadzi bloga partnerstwa publiczno-prywatnego „PPP w praktyce”. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Damian Michalak wspierającej podmioty publiczne i inwestorów w realizacji przedsięwzięć PPP.

Program

 1. Dlaczego SIWZ to najważniejszy dokument w postępowaniu przetargowym?
 2. Jak prawidłowo formułować w SIWZ warunki udziału w postępowaniu? Co naprawdę oznacza zasada proporcjonalności? Jak sumować doświadczenie i co zastrzec w SIWZ?
 3. Specyficzne wymogi dotyczące konsorcjum - gdzie leży granica w elastyczności opisu warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjum?
 4. Z których fakultatywnych przesłanek wykluczenia warto korzystać w SIWZ i jak je rozumieć?
 5. Jakie dokumenty można, a których nie można uzupełniać? Jakie zapisy zabezpieczą zamawiającego w SIWZ?
 6. Art. 29 ust. 3a - jak skonstruować w umowie elastyczny, ale efektywny mechanizm kontroli wykonawcy?
 7. Jak prawidłowo korzystać w SIWZ z "aspektów społecznych" zamówień publicznych?
 8. Kiedy uznać, że konsorcjum wniosło wadium w sposób nieprawidłowy? Jaki zapis SIWZ zastosować?
 9. Jak działa termin związania ofertą? Czy oferta, której termin związania minął może być uznana za najkorzystniejszą?
 10. Kryteria oceny ofert - jak formułować kryteria pozacenowe? Najczęstsze błędy na konkretnych przykładach.
 11. Jakie zapisy SIWZ powinny dotyczyć podwykonawców? Zastrzeżenie osobistego wykonania zamówienia i proces akceptacji umów podwykonawczych.
 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w SIWZ. Błędy w gwarancjach bankowych na konkretnych przykładach.
 13. Zmiany umów o zamówienie publiczne po nowelizacji z 2016 r. - jakie zapisy MUSZĄ znaleźć się w SIWZ na podstawie nowych przepisów? Przykłady i praktyka.

Opinie

Prowadzący- kompetentny, kontaktowy, przekazuje wiedzę w sposób jasny i zrozumiały oraz ciekawy. Materiały szkoleniowe- przygotowane w sposób przejrzysty, wygodny. Zawierają informacje wykraczające poza zakres szkolenia.

Zuzanna Rokicka - Zakład Emerytalno- Rentowy MSW

Szkolenie prowadzone przez kompetentną osobę, która przekazała mi przydatną wiedzę (która) ma praktyczne zastosowanie w codziennych obowiązkach wykonywanych na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Małgorzata Zychowicz - Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 17 listopada 2017 Damian Michalak 445.50 zł netto 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-11-03

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia