Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - OPZ Warsztat | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

OPZ Warsztat

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...

... od 18 kwietnia 2016 roku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego weryfikacja wiarygodności wykonawcy musi odbywać się w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

Cel szklolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umięjetności jasnego i prezycyjnego opisania przedmiotu zamówienia. Na szkoleniu zostanie również poruszone rozwiązania umożliwiające prawidłowe zastosowanie najbardziej kontrowersyjnych zapisów znowelizowanej ustawy Pzp 2016.
 

Odbiorcy szkolenia

    Specjaliści ds. zamówień publicznych
    Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
    Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
    Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
    Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 

Program

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
   
 • Diagnoza potrzeb zakupowych
 • Celowość i gospodarność w kontekście opisu przedmiotu zamówienia
 • Prawidłowe określanie standardów w zakresie istotnych cech przedmiotu zamówienia
 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
 • Znak towarowy oraz inne dyskryminujące określenia w opisie przedmiotu zamówienia - przykłady praktyczne
 • Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia:

 

 • Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
 • Obowiązek realizacji czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (uprawnienia w zakresie kontroli, środki dowodowe, sankcje)

Opinie

Szkolenie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Wiedza Eksperta, sposób przekazania wiadomości i ujęcie tematu powyżej oczekiwań.

Katarzyna Repa- Gruszczyńska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny. Prowadzący pokazuje informacje w sposób zrozumiały oraz obrazowy. Materiały szkoleniowe będą przydatne i z pewnością przydadzą się w przyszłości.

Piotr Samsik - Wod- Kan Sp. Z o.o.