Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Przygotowanie OPZ w postępowaniu na działania informacyjno – promocyjne | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Przygotowanie OPZ w postępowaniu na działania informacyjno – promocyjne

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Celem szkolenia będzie nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania OPZ w postępowaniu na działania info-promo.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
  • Pracownicy zamówień publicznych
  • Wykonawcy
  • Kontrolerzy
  • Eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Program

1.Przygotowanie OPZ w postępowaniu na działania info – promo,

  • w jaki sposób opisać przedmiot zamówienia aby móc wyegzekwować od wykonawcy prawidłową realizację zamówienia.
  • Omówienie praktycznych przykładów;

2.Warunki udziału w postępowaniu na działania info – promo;

3.Omówienie usług społecznych w kontekście działań informacyjno – promocyjnych;

4.Ogólne zasady odnoszące się do kryteriów oceny ofert:

  • kryterium ceny
  • i kryteria pozacenowe;

5.Pozacenowe kryteria oceny ofert na usługi społeczne np. szkolenia;

6.Pozacenowe kryteria oceny ofert na kampanie promocyjne;

7.Pozacenowe kryteria oceny ofert na przygotowanie sponsorowanych artykułów;

8.Pozacenowe kryteria oceny ofert na wybór ekspertów;

9.Pozacenowe kryteria oceny ofert na wizyty studyjne, publikacje informacyjno – promocyjne;

10.Pozacenowe kryteria oceny ofert na gadżety;

11.Pozacenowe kryteria oceny ofert na imprezy masowe;

12.Pozacenowe kryteria oceny ofert na konkursy;

13.Istotne postanowienia umów z wykonawcami realizującymi zamówienia info – promo.

 

Opinie

Wysokie kompetencje trenera prowadzącego szkolenie, jak i organizatora szkolenia. Zdobyta wiedza na pewno w sposób produktywny zostanie wykorzystana. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania.

Anna Szal - MPK w Częstochowie Sp z o.o.

Szkolenie merytoryczne, duży zakres omawianych zagadnień. Pomocne indywidualne konsultacje i wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Waldemar Wawer - Instytut Nowych Syntez Chemicznych